واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
در این نوشتار سعی شده با بهره‌گیری از نظریات امنیتی جهان سوم، علل بحران امنیتی یمن پس از بهار عربی بررسی شود. یمن که از آغاز اتحاد این کشور هراز‌گاهی دچار درگیری‌های داخلی می‌شد، پس از بهار عربی دستخوش ناامنی و جنگ‌های داخلی گسترده‌ای شد. با توجه به شرایط کنونی یمن، این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که پس از بهار عربی، چه عواملی زمینه‌های شکل‌گیری بحران امنیتی در یمن را ایجاد کرده است؟ روش پژوهش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در یمن ترکیب پیچیده و چندلایه‌ای از عوامل داخلی و خارجی که تأثیرات تقویت‌کننده‌ای بر یکدیگر دارند، باعث شکل‌گیری بحران امنیتی شده‌اند. در این نوشتار استدلال می‌شود که یمن به‌سوی یک حکومت نابسامان و نامنظم پیش رفته، مداخله نظامی عربستان در یمن برای پشتیبانی از گروه‌ها و قبایل همسو، به ناامنی‌ها و منازعات دامن خواهد زد. نوآوری این پژوهش، تبیین تحولات یمن از منظر مطالعات امنیتی جهان سوم و مشخصاً رویکرد لیتل است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Security Crisis in Yemen: the Causes and Context

چکیده [English]

Abstract
The present paper wants to explain the causes of security crisis of Yemen after the Arab Spring by the help of theories of security. Yemen which faced internal conflicts in the past after unification plunged into widespread insecurity and civil war after the Arab Spring. Taking into consideration the present condition of Yemen, the present paper wants to answer this question that “what factors prepared the ground for the formation of security crisis in Yemen”? The paper uses descriptive-analytical method and the toll for collection of data is library sources. The finding of the study shows that complicated multi-layer mixtures of internal and external factors which strengthen each other have led to the formation of Yemen security crisis. The paper argues that Yemen is moving towards chaotic rule and the military intervention of Saudi Arabia in support of pro-Saudi tribes and groups has exacerbated the insecurity and conflicts. The article explains the Yemen’s development from the viewpoint of Little theory of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen
  • Insecurity
  • Saudi Arabia
  • United States
  • Iran