شناسنامه نشریه
 
نوع اعتبار: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 
تناوب انتشار: فصلنامه
 
رتبه در وزارت علوم: B(79)

رتبه در ISC: ضریب تأثیر0/311 (Q1)

 نوع داوری: داوری بسته(دو داور)
 
زمان داوری: 4 ماه
 
درصد پذیرش مقالات: 10 درصد
 
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 
حوزه موضوعی:  علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 44، پاییز 1399 

3. مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی

صفحه 62-79

مهدی محمدنیا؛ معصومه پاپی؛ رشید رکابیان


4. "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

صفحه 79-62

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


6. صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی

صفحه 107-130

علیرضا نائیج؛ حسین پور احمدی؛ منصور میراحمدی چناروئیه