دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-210 

پژوهشی

1. جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا

صفحه 1-42

محمود علیپور گرجی؛ عبدالمجید سیفی؛ محدثه روزبهانی


4. سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

صفحه 44-61

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه


5. نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

صفحه 62-74

سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی؛ علی محمد فلاح زاده