دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 0-0 

پژوهشی

1. همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368)

صفحه 1-25

مهدی پرهان؛ غلامرضا کریمی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


6. جهانی شدن و مسئله قومیت ها

صفحه 22-39

احسان شاکری خوئی؛ علی محمدی ایروانلو؛ صمد ظهیری