دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1398 

پژوهشی

1. تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا

صفحه 1-25

خسرو دهقانی؛ محمد علی بصیری؛ عنایت اله یزدانی


6. بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا

صفحه 151-175

رشید رکابیان؛ مهدی محمدنیا؛ مهرداد عله پور