دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 1-200 
4. راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود

صفحه 95-118

فرزاد محمدزاده ابراهیمی؛ محمدرضا ملکی؛ سید جواد امام جمعه زاده


6. افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه

صفحه 173-198

بشیر اسماعیلی؛ محمد زارع زاده؛ محمد فلاح