دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-200 
3. تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر روابط دوجانبه مکزیک و ایالات متحده

صفحه 65-101

حسام الدین واعظ زاده؛ مریم حق روستا؛ علی اصغر قره داغی قرقشه


6. نقش زبان در گفتمان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-198

عباسقلی عسگریان؛ صارم شیراوند؛ میرهادی موسوی