ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نویسندگان محترم در نوشتن نام، رشته، مقطع تحصیلی و سمت خود و همکاران دقت تمام داشته باشند، زیرا نام و سمت آنها در نشریه بصورت الکترونیک و چاپی همانگونه خواهد آمد که در ابتدا خود را معرفی کرده اند. تغییرات بعدی امکان پذیر نیست.

ورود به سامانه