جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آیت ا... بروجردی

2 هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

3 علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

رقابت و موازنه‌سازی ویژگی بارز دوران جنگ سرد محسوب می شد؛ و دو بلوک در مناطق مختلف جهان درگیر این رقابت و موازنه‌سازی در بسیاری از حوزه‌ها بودند. پایان جنگ سرد تا حدی سبب کاهش این رقابت شد ولی روی کار آمدن ولادیمیر پوتین و بحران‌هایی نظیر گرجستان و اوکراین که تهدید فضای حیانی روسیه را به دنبال داشت ، سبب ورود روسیه به شکل جدیدی از موازنه‌‌سازی با نام موازنه نرم شد. در این میان، دولت‌هایی دارای سیاست‌های ضدهژمونیک آمریکایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، در سیاست خارجی روسیه اهمیت ویژه‌ای یافته-اند؛ زیرا با توجه به پیشینه ضدغربی دارای ظرفیت ابتدایی کافی برای ایفای نقش موثر در این موازنه‌سازی نرم هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در موازنه‌سازی نرم روسیه در قبال ایالات متحده آمریکا دارد؟ فرضیه محوری آن است که که با توجه به پتانسیل ایران در عدم پذیرش سرزمینی ایالات متحده در بحران سوریه، دیپلماسی گیراندازی ایالات متحده در پرونده هسته‌ای و توان بالقوه ایران در حوزه‌های اقتصادی و انرژی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در موازنه‌سازی نرم روسیه در قبال ایالات متحده ایفا می‌نماید. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Islamic Republic of Iran in softening Russia's balance with the America

نویسندگان [English]

  • Abdul Majid Seifi 2
  • Mohadeseh Rozbahani 3
1 Faculty
2 Faculty of Ayatollah Boroujerdi University
3 Political Science, Ayatollah Ozma BorujerdiPolitical Science, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Competition and balancing were the major features of the Cold War era. After the collapse of the Soviet Union, the international system has undergone a change and has crossed the bipolar stage, and the United States became one of the areas of the international distribution of power structure, and the other actors were marginalized. After Georgia and Ukraine crises, Russia began new balancing with the United States, but, it has not the power and influence of previous years and cannot balance directly with the United States, so it has turned to indirect opposition. In this soft balancing, Russia considers the states like Islamic Republic of Iran which have anti-hegemonic approach in their foreign policy. This consideration is caused to this question: what is the status of Islamic Republic of Iran in Russia’s soft balancing against the United States of America? This article investigates the status of Islamic Republic of Iran in Russia’s soft balancing against the United States. This article has been conducted using descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • soft balancing
  • United States of America
  • hegemony
  • Unilateralism