سلفی‌گری تکفیری در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

2 گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) و مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در هزاره‌ی جدید، به‌ویژه پس از واقعه‌ی 11 سپتامبر 2001 و به دنبال تحولات پس از قیام‌های مردمی و بیداری اسلامی، جهان شاهد گسترش فزاینده‌ی جریانات سلفی- تکفیری و قدرت‌یابی افرا‌طگرایان مذهبی در خاورمیانه است. جریانات سلفی- تکفیری با عقبه‌ی ایدئولوژیکی، در حلقه‌ی اول جغرافیای سیاسی ایران قرار گرفته و علاوه بر تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن، به‌طور خاص جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که سلفی‌گری تکفیری در خاورمیانه چه پیمدهایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان داد که جریانات سلفی- تکفیری به‌عنوان عامل تهدید، بی‌ثباتی و بی نظمی در منطقه خاورمیانه علی‌رغم چالش‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف فرصت‌های قابل توجهی نیز سبرای ایران به ‌همراه داشته است. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر کتابخانه‌ای و اسنادی و همچنین یافته‌های تحقیق به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Takfiri Salafism in West Asia and its implications for the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • hosein nasirzadeh 2
2 International Relation, Islamic Azad University, Isfahan (KHORASGAN) Branch
چکیده [English]

In the new millennium, especially after the September 11, 2001, after the following the uprisings and Islamic awakening, The world witnesses an increasing expansion of Salafist-Takfiri currents and the power of religious extremists in the Middle East. Salafist-Takfiri currents Located in the first round of political geography of Iran and In addition to its regional and international threats, it has been particularly affected the Islamic Republic of Iran. Therefore, the present research seeks to answer the question: "What are the opportunities and challenges of Takfiri Salafism for the regional position of the Islamic Republic of Iran in the Middle East?" The hypothesis is that Salafism, despite its important challenges for the Islamic Republic of Iran, In the military-security, political, social, economic and environmental dimensions, there are also significant opportunities in the military-security, political, social and economic spheres. The method of collecting information from this library and documentary, as well as research findings in a descriptive-analytical manner, has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Salafist
  • Takfiri currents
  • Middle East
  • Islamic Republic of Iran