درک تهدید و آثار آن بر رویکرد محیط‌شناسی اندیشکده‌های روسیه؛ با تأکید بر محیط آسیای مرکزی و قفقاز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل. دانشگاه گیلان

چکیده

در طرح‌ریزی دکترین‌های امنیتی، همواره برای مؤلفه تهدید نقش ویژه‌‌ای در نظر گرفته می‌شود. اگر تهدید را معادل ترکیبی از احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن بدانیم، گزاره تهدید در الگوی ذهنی تحلیل‌گران روسی به مجموعه‌ وضعیت‌هایی گفته می‌شود که به نحوی منافع، ارزش‌ها و اولویت‌های ملی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور روسیه را به خطر انداخته، به آنها آسیب‌زده و یا نابودی آنها را نشانه رفته است. این نوشتار با اولویت دادن به تحولات امنیتی و توجه به تهدیدهای محوری در این محیط، سؤال اصلی خود را این‌گونه مطرح می‌کند که اندیشکده‌های دولتی و غیردولتی روسیه چه تعریف، دیدگاه، ابعاد و مؤلفه‌هایی پیرامون دو مفهوم تهدید و محیط در آسیای مرکزی و قفقاز دارند؟ فرضیه اصلی مقاله عبارت است از آن که اندیشکده‌های دولتی و غیردولتی در روسیه بر پایه تجربیات تاریخی، جغرافیای ملی، هویت طبیعی و فرهنگی، منافع و اولویت‌های مادی خود به تعریف و بسط مفاهیم تهدید و محیط در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته‌اند این مقاله در چارچوب نظریه سازه‌انگاری به تبیین ادراکات روسی از تهدید و تأثیر آن بر مفهوم محیط به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز می‌پردازد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the threat and its effects on the Regionalology approach of Russian think tanks; emphasizing on the environment of Central Asia and the Caucasus

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani 1
  • Mohammad Reza Larti 2
1 Academic staff, University of Guilan
2 MAs, Intrnational Relations, University of Guilan
چکیده [English]

Threat is defined as an axis role in designing security doctrines. Should threat be considered as a blend of possibility for an event and its negative results, The concept of threat in the mental model of Russian analysts refers to a set of situations that have somehow endangered, harmed, or targeted Russia's short-term and long-term national interests, values, and priorities. In the framework of structural theory, this article explains Russian perceptions of threat and its impact on the concept of environment, especially in Central Asia and the Caucasus. By prioritizing security developments and addressing key threats in this environment, this paper raises the main question of what is the definition, perspective, dimensions and components of Russian governmental and non-governmental think tanks on the two concepts of threat and environment in Central Asia and the Caucasus? The main hypothesis of the article is that governmental and non-governmental think tanks in Russia have defined and developed the concepts of threat and environment in Central Asia and the Caucasus based on their historical experiences, national geography, natural and cultural identity, interests and material priorities. This article has been done by descriptive-analytical method and using library resources (written and electronic).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Think Tank
  • threat
  • Regionalology
  • Russian Federation
  • Central Asia
  • Caucasus