رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت ا کردستان عراق از سال 2003 تا 2018

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 مسئول امور بین الملل علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

دولت ترکیه، راهبردهای ویژه‌ای را در سیاست خارجی خود مخصوصاً در خصوص مسئله اقلیم کردستان عراق و کردهای داخل کشور اجرا کرده . ازآنجایی‌که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در دامن زدن به بحران‌های منطقه می‌باشد ضروری است سیاست‌هایی که ترکیه در کشور عراق در پیش‌گرفته بررسی شود. به دلیل پراکندگی اقوام کرد در ترکیه و کردهای کشورهای همسایه بوده که در گذر زمان شاهد سیاست‌های متفاوت از سوی دولت ترکیه در برخورد با کردها بوده‌ایم. هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق می‌باشد. حزب عدالت و توسعه ترکیه چرخشی در سیاست خارجی خود داشته و در پی سیاست برقراری هژمونی منطقه‌ای به دنبال حل مسائل داخلی و منطقه‌ای است . در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می‌شود به همین منظور از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و پایان‌نامه‌ها کمک گرفته‌شده. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق رابطه وجود دارد؟ برای تبیین این پژوهش، چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی می‌باشد. نتایج نشان داد ترکیه به‌منظور تحقق همزمان اهداف و سیاست‌ها کوشیده تا رابطه خود را با حکومت اقلیم کردستان توسعه داده و آن را به سطح رابطه استراتژیک ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of the Turkish Justice and Development Party with the government of Iraqi Kurdistan From 2003 to 2018

نویسندگان [English]

  • Bashir Esmaeili 1
  • Niloofar Hamdi 2
  • Esmaeil Shafiee 3
1 professor assistance of islamic Azad university Shahreza branch
2 Expert commander of medical sciences international relation ships of IAU central orgaznization
3 professor assistance of islamic Azad university Shahreza branch
چکیده [English]

Turkey is one of the main factors in challenging the crises of district, It is necessary to analyze the policies Turkey makes in Iraq. Due to the dispersal of Kurdish ethnic groups in Turkey and the Kurds of neighboring countries we have witnessed different policies by the Turkish government in dealing with the Kurds .The main purpose of research is to analyze the relationship of Justice & Development Party in Turkey with the government of Iraqi Kurdistan.The Turkish Justice and Development Party has taken a turn in its foreign policy pursuing a policy of regional hegemony seeking to resolve domestic and regional issues and one of the most important issues in the region is the Kurdish question. The descriptive- analytical method was used in this research and library resources, papers and theses helped the analysis of this problem. The main question of the research is whether there is a relationship between the Justice and Development Party of Turkey and the Iraqi Kurdistan Regional Government? Theoretical framework of research is aggressive realism to describe this research. Turkey tries to full fill the policies concurrently, develop its relationship with government of Kurdistan and extend it to the level of strategic relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice and Development Party
  • Iraqi Kurdistan Region
  • Turkey
  • Aggressive realism
  • Erdogan