سیاست خاورمیانه ای ترامپ و بازآفرینی سیاست منطقه‌ای اسرائیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

چکیده

از زمانی که ترومن ریئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا استقلال اسرائیل را به رسمیت شناخت تا به امروز حفظ موجودیت و تأمین امنیت اسرائیل به عنوان متحد و شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، از تعهدات اصلی تمامی رؤسای جمهور آمریکا (اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات) بوده است که میزان این حمایت، سیاست منطقه‌ای اسرائیل را در ادوار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ چه تأثیری بر سیاست منطقه‌ای اسرائیل داشته است؟ در این رابطه فرضیه مورد بررسی با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای کپنهاگ این است که: سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده آمریکا در دولت ترامپ موجب تهاجمی‌تر شدن سیاست منطقه‌ای اسرائیل شده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه ختم شده است که سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ با تأکید بر حمایت رادیکالی از اسرائیل موجب تهاجمی‌تر شدن سیاست منطقه‌ای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایران، سوریه و فلسطین و گسترش دامنه بحران در غرب آسیا و در نتیجه تنش بیشتر در منطقه خاور میانه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trump's Middle East policy and the re-creation of Israel's regional policy

نویسندگان [English]

  • azadeh olfati 1
  • fereshteh bahramipoor 2
1 Political Science Department, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah
2 Razi University graduate student
چکیده [English]

Trump's Middle East policy and the re-creation of Israel's regional policy
Abstract
Preserving the existence and security of Israel as a strategic ally of the United States in the Middle East has long been one of the main commitments of US presidents (both Republicans and Democrats). Has made an impact.The main question of the present study is what effect has Trump's Middle East policy had on Israel's regional policy?The hypothesis underlying the descriptive-analytical approach in the context of the Copenhagen Regional Security Theory is that the US Middle East policy in the Trump administration has made Israel's regional policy more aggressive. Finally, the study concludes that Trump's Middle East policy of emphasizing radical support for Israel has made Israel's regional policy more aggressive than that of Iran, Syria, and Palestine, resulting in further tensions in the region.
Keywords: Trump, Middle East, Regional Security Collection, Israel
Keywords: Trump, Middle East, Regional Security Collection, Israe

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trump
  • Middle East
  • Regional Security Collection
  • Israel
  • regional policy