"بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم

2 دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین می‌گردد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند. جنایاتی مـغایر بـا‌ اهـداف‌ و مقاصد سازمان‌ ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله‌کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین‌المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه‌جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بین‌المللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Yemeni crisis and the international responsibility of the United Nations"

نویسندگان [English]

  • elham karimi 1
  • sohrab salahi 2
  • Abomohammad Asgarkhani 3
1 PhD student in International Law / Islamic Azad University of Qeshm Branch
2 law department, Imam Sadeq university
3 Associate Professor, Department of Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine and assess the UN's international responsibility in the Yemeni crisis, which has been carried out through library methods. The main question of the article is how to explain the responsibility of the United Nations on the issue of Yemen in accordance with the rules of international law and the regulations related to the international responsibility of international organizations? The findings show that in the Yemeni war, Saudi Arabia and its allies have committed war crimes, crimes against humanity and genocide. Crimes other than those of the United Nations. The United Nations Security Council has not taken the necessary steps to end the war and immediately stop the violence in Yemen, to act in support of the attackers on Yemen and violators of international law, and to impose comprehensive sanctions on Yemen. It has issued a resolution, which, due to the siege and widespread sanctions, has led to horrific international crimes as well as widespread famine. In addition to maintaining international peace and security, the United Nations has a responsibility to determine the fate of the nation in Yemen, given the sensitive situation in Yemen

کلیدواژه‌ها [English]

  • international responsibility
  • Un
  • Crisis
  • Yemen
  • International Crimes