تحلیل گفتمان دفاعیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، در دادگاه‌ آل خلیفه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

حکومت بحرین پس از انقلاب 14 فوریه سال 2011، به بهانه‌های مختلف رهبران عمدتاً شیعی را بازداشت کرد. یکی از این افراد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق است. وی باوجود همراهی با نظام در روند گفتگوها و برآورده ساختن خواسته نظام بحرین در آرام‌سازی این جنبش درنهایت توسط آل‌خلیفه بازداشت گردید و در دادگاه به دفاع از خود پرداخت. شناخت گفتمان حاکم بردفاعیات شیخ علی سلمان به‌عنوان دریچه‌ای برای آشنایی با یکی از گفتمان‌های سیاسی بحرین، هدف این پژوهش است. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل دفاعیه شیخ علی سلمان در دادگاه بحرین و پاسخگویی به این سؤال است که مولفه‌های گفتمانی حاکم بر دفاعیه علی سلمان، در دادگاه حکومت بحرین چیست؟ یافته‌های این مقاله که با استفاده از روش تفسیری و تحلیل گفتمان ون‌دایک تدوین‌شده؛ نشان‌دهنده نوعی گفتمان میانه‌رو و اصلاح‌طلب (در مقابلِ گفتمان انقلابی) در دفاعیه سلمان است. از میان متغیرهای کیفی بیان گردیده در تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک، علی سلمان از واژگان، نقل‌وقول، حسن تعبیر و قطب‌بندی، بیشترین استفاده را کرده است. فرضیه این پژوهش از این قبیل است که نظام آل خلیفه اصلاح‌ناپذیر نبوده و همواره سعی دارد با دادن وعده‌های بی‌اساس به مردم بحرین آنان را از جنبش دور سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Defense Discourse of Ali Salman, Secretary General of the Al-Wefaq Society of Bahrain, in Al Khalifa Court

نویسندگان [English]

  • alireza Beygi
  • hasan majidi
Imam Sadiq University
چکیده [English]

After the 2011 revolution the Bahraini government arrested mainly Shiite leaders under various pretexts.One of these people is Ali Salman, the secretary general of the Jamiat al-Wefaq. Despite cooperating with the regime in the negotiation process and fulfilling the demands of the Bahraini regime in calming the movement, he was eventually arrested by Al-Khalifa and defended himself in court. The purpose of this study is to identify the prevailing discourse and the authority of Salman as a window to get acquainted with one of Bahrain's political discourses.This article seeks to explain and analyze Ali Salman's defense in the Bahraini court and to answer the question of what are the discourse components governing Ali Salman's defense in the Bahraini government court?Findings of this article that have been compiled using interpretive method and discourse and analytical analysis;It represents a kind of moderate and reformist discourse(as opposed to revolutionary discourse)in Salman's defense.Among the qualitative variables mentioned in the analysis of Van Dijk`s critical discourse,Salman has used the words, quotation, good interpretation and polarization the most.The hypothesis of this research is that the Al-Khalifa regime is not reformable and always tries to keep the Bahraini people away from the movement by making baseless promises

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Van Dijk
  • Bahrain
  • Al-Khalifa
  • Sheikh Ali Salman. al-vifaq