دولت توسعه گرای لولا داسیلوا (2003-2011)و شاخص توسعه انسانی در برزیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی ، دانشکده الهیات ، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

برزیل به عنوان بزرگترین کشور امریکای لاتین و پنجمین کشور وسیع جهان،کمتر از نیمی از وسعت امریکای جنوبی را به خود اختصاص داده است. اقتصاد برزیل در سال های اخیر با رشد و توسعه قابل توجهی مواجه بوده و در سال 2017 به هشتمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است.اگر چه پس از جنگ جهانی دوم و طی حضور دولت های مختلف روند نسبی توسعه در برزیل وجود داشته اما در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن لولا داسیلوا، توسعه در این کشور با تحولی اساسی مواجه شده و این کشور توانسته است بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه خود مانند فقر،سطح پایین سواد،شکاف طبقاتی،بیکاری و...فائق آید. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدنبال پاسخ به این سوال است که دولت توسعه گرای لولا داسیلوا چه تاثیری بر شاخص توسعه انسانی در برزیل داشته است؟ در این مقاله با استفاده از داده ها مختلف آماری مشخص می گردد که لولا داسیلوا با ایجاد یک دولت توسعه گرا و اتخاذ سیاست های راهبردی مانند برنامه کمک هزینه خانواده،برنامه مبارزه با گرسنگی،برنامه رشد پرشتاب توانست در دوران ریاست جمهوری هشت ساله خود شاخص توسعه انسانی در برزیل را به میزان مشهودی ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lula da silva Developmental state(2003-2011) And Human Development Index in brazil

نویسندگان [English]

  • abdilreza seifi 1
  • Ahmad saie 2
1 Department of Political Science and International Relations.Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Associate Professor of Political Science, Department of Political Science, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Brazil officially the Federative Republic of Brazil is the largest country in both South America and Latin America.The Economy of Brazil is the world's eighth largest economy by nominal GDP and eighth largest by purchasing power parity. The Brazilian economy is characterized by a mixed economy that relies on import substitution to achieve economic growth.
Luiz Inácio Lula da Silvais a Brazilian politician and former union leader who served as the 35th President of Brazil from 1 January 2003 to 31 December 2010.
In the 8 years of the lula da silva presidency ,economic successes went hand in hand with social results: this is called redistributive or inclusive growth. GDP per capita growth rates were higher in the poorer quantiles of the population, than in the richer groups. Unemployment rates declined, formal employment and average earnings increased. Income inequality (also its spatial dimension) and poverty declined.
Lula da Silva by implementation of Programs Bolsa Familia, Bolsa Escola, Growth Acceleration Program Improved the Human Development Index in brazil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Developmental state
  • Brazil
  • Human Development Index
  • lula da silva