خروج آمریکا از برجام و لزوم بازخوانی مفاد آن و محظورات طرفین در توافق هسته‌ای با کاربست نظریه عقلانیت محصور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

پس از توافق هسته‌ای دو انگاره تثبیتی و تنقیدی نزد افکار عمومی مشهود بود که با یک‌جانبه‌گرایی ترامپ، انگاره دوم قوت یافت. مساله نوشتار حاضر این‌است که با خروج آمریکا از برجام، ایران چه باید بکند و بر چه اساسی می‌توان خروج گام‌به‌گام ایران را از لحاظ حقوقی و سیاسی منطقی و قانونی عنوان کرد؟ دیگر این‌که طرفین با چه محظوراتی مواجه بودند که توافقی را امضا کردند که در هر دو سو منتقدان فراوانی داشت؟ دو دستاورد پژوهش این‌است که اولا طرفین به‌ویژه ایران با محظورات فراوانی هنگام عقد قرارداد مواجه بودند که به‌رغم مخالفت با آن از هر دو طرف، با کاربست نظریه عقلانیت محصور هربرت سایمون این قرار داد چند جانبه را امضا نمودند. و انگهی با خروج آمریکا از برجام، اگر جمهوری اسلامی ایران تعهد به قرارداد را بر خلاف منافع ملی خود تلقی نماید؛ مطابق مکانیزم ماشه که یک سیستم خود بسنده است؛ قابلیت حقوقی و سیاسی تقلیل تعهدات یا برگشت به وضعیت پیشا برجامی را دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی – توصیفی با تاکید بر تحلیل تصمیم‌گیری مستند بر نظریه‌ های هربرت سایمون و جک اسنایدر است.ابزار گردآوری داده ها نیز مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The American withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and the need to re -read its provisions: (The limits of the two sides in a nuclear agreement with the implementation of the theory of bounded rationality)

نویسندگان [English]

  • ali akbar yari alqar 1
  • ahmad bakhsi 1
  • somaye hamidi 2
1 birjand university
2 Birjand University
چکیده [English]

After a nuclear deal, that so called as jcpoa, two paradigm (like& dislike) emerged in the public opinion. With U.S withdrawal from this international and formal agreement, second paradigm was developed. The question of this article is: with the withdrawal of the U.S from JCPOA, Iran what to do and what s the basis for a step - by – step Irans Duty Reduction of this Agreement? What did the other partners face when they signed the agreement that had many critics on both sides? Two results of the research are: at first Iran and 5+1 faced with many limites when they sigend this document.they do this act based on Herbert Alexander Simon bounded rationality Theory despite their wishes and disagreement of some part of their people. Second, with U.S withdrawal, if the Islamic Republic of Iran considers the reduction of obligation to deal, oppose to its national interests, according to the trigger mechanism, the legal and political capability is to reduce the obligations or return to the conditions of pre deal. This research based on analytical & descriptive method. With the emphasis on documentary decision analysis on the theories of Herbert Simon and Jack Snyder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • 5+1
  • JCPOA
  • bounded rationality
  • Output
  • trigger mechanism