تبارشناسی گروه‌ها و سازمان های تروریستی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی القاعده و داعش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد و هیئت‌علمی دپارتمان علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش در صدد واکاوی در صدد بررسی منشاء پیدایش گروه‌ها و سازمان‌ها تروریستی است. القاعده و داعش به عنوان بزرگترین گروه‌های تروریستی در خاورمیانه به عنوان موردهای مطالعاتی در این پژوهش انتخاب شدند. از آنجاییکه پدیده‌های مورد بررسی در جهان مدرن را نمی‌توان پدیده‌هایی ناگهانی و دفعی تصور کرد، براین اساس، این پژوهش قائل به فرآیند تکاملی این گروه‌ها و سازمان‌‌ها در بستر تاریخ است. با این نگرش، در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که عبارت است از؛ دلایل و ریشه‌های شکل گیری گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه چه هستند؟، نظریه تبارشناسی میشل فوکو به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی حاضر در جهان مدرن دارای عقبه فکری و تاریخی هستند که از منظر تبارشناسی قابل بررسی هستند. این پژوهش تلاش کرده است تا با گردآوری منابع معتبر و متنوع بر ادبیات موجود در این حوزه بیفزاید. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of terrorist groups and organizations in the Middle East; A case study of al-Qaeda and ISIS

نویسندگان [English]

  • Mostafa Almasi 1
  • Alireza Azghandi 2
1 Islamic Azad University
2 Professor & Faculty Member of Political Science Department Islamic Azad University Branch of Science & Research Of Tehran
چکیده [English]

This study seeks to investigate the origin of terrorist groups and organizations. Al-Qaeda and ISIL were selected as the largest study groups in the Middle East as the largest terrorist groups. Since the phenomena studied in the modern world cannot be thought of as sudden and exotic phenomena, this study therefore considers the evolutionary process of these groups and organizations in the context of history. With this attitude, in response to the main research question, what are the root causes of the formation of terrorist groups and organizations in the Middle East? The main hypothesis of this study is that terrorist groups and organizations present in the modern world have a historical and intellectual background that can be studied from the perspective of genealogy. This research has attempted to add credible and diverse sources to the existing literature in this field. This research is a descriptive and analytical one and the method of data collection is documentary and library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genealogy
  • terrorism
  • Al-Qaeda
  • ISIS
  • Middle East