سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری روابط بین الملل ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد و مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

4 گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ، یک رویداد غیرمنتظره بود . هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه می باشد..پرسش اصلی این مقاله عبارتست از : عوامل تعیین کننده و مولفه های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه چه می باشد ؟ در پاسخ به این سوال ، به بررسی عوامل گوناگون سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه رئالیسم تهاجمی ضمن ماهیت بنیادی – نظری ،از ماهیت کاربردی برخوردار است. این نظریه پاسخ مناسبی به رفتار بازیگران نظام بین الملل داده است. .طبق یافته ها ونتایج این پژوهش سیاست خارجی ترامپ بدنبال حفظ موقعیت موجود خود در منطقه و پیشگیری از ظهور هژمون منطقه ای است که می تواند ثبات موازنه قدرت را بر هم بزند و هژمونی آمریکا در دنیا را به چالش بکشد ، می باشد. این مطالعه از نوع نظری – بنیادی بوده و به روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trump's foreign policy in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Yousefi Mianji 1
  • Hossein daheshiar 2
  • Nozar shafiee 3
  • Rahmat Hajimineh 4
1 Ph.D. student of International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North of Tehran, Iran
4 Department of Communication and Human Sciences, Human Sciences Faculty, East Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Trump's victory in the 2016 presidential election was an unexpected event. The main purpose of this article is to examine Trump's foreign policy in the Middle East. The main question of this article is: What are the determining factors and components of US foreign policy in the Middle East? In response to this question, various factors of US foreign policy in the Middle East have been examined. The research findings show that the theory of aggressive realism, while fundamental-theoretical in nature, has a practical nature. This theory has given a good answer to the behavior of the actors of the international system. According to the study, Trump's foreign policy seeks to maintain its position in the region and prevent the emergence of a regional hegemon that could destabilize the balance of power and challenge US hegemony in the world. This study is theoretical-fundamental and has been done by descriptive-analytical method and library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • the United States
  • the Middle East
  • Trump
  • Aggressive realism