علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه علوم سیاسی، شیراز، ایران

چکیده

ساختارهای هر جامعه نقش مهمی در ایجاد گروه‌ها و نهادهای مردمی و دولتی آن جامعه دارند. ساختارهای سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی در یک جامعه‌ یک کشور جهان‌بینی افراد و گروه‌های سیاسی و اجتماعی آن کشور را تشکیل و تغییر می‌دهند. در این راستا ایجاد گروه‌های سیاسی نه به خواست افراد آن گروه است بلکه ساختارهای فوق آن‌ها را وادار به ایجاد این گروه‌ها می‌کند. ساختارهایی که باعث پیدایش گروه‌های سیاسی می‌شوند حتی می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تأثیرگذار باشند. براین اساس یک گروه یا حزب سیاسی در یک منطقه خاص ایجاد می‌شود اما دیر یا زود بودن این امر زیاد مهم نیست. سؤالات این پژوهش این‌چنین است که: 1- علل ساختاری شکل‌گیری و اقدامات جنبش الحوثی چیست؟ 2- این گروه چه جایگاهی در نظم منطقه ای دارد؟ در این راستا فرضیه‌ها براین قرارند که: 1- ساختارها و چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ یمن باعث ایجاد و عمل کرد الحوثی گروه الحوثی شده است. 2- این گروه درصورت قدرتمند شدن می‌تواند نظم منطقه ای را دچار تغییرات جدی کند. و برای بررسی موارد بالا نگاهی به تاریخ و مذهب این گروه می‌اندازیم و در پایان به تأثیر این گروه در نظم منطقه ای اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Malaekeh 1
  • mostafa aliakbarian haveshki 2
1 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
2 Department of political Science,Shiraz Branch, Islamic Azad University,Shiraz,Iran
چکیده [English]

ساختارهای هر جامعه نقش مهمی در ایجاد گروه‌ها و نهادهای مردمی و دولتی آن جامعه دارند. ساختارهای سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی در یک جامعه‌ یک کشور جهان‌بینی افراد و گروه‌های سیاسی و اجتماعی آن کشور را تشکیل و تغییر می‌دهند. در این راستا ایجاد گروه‌های سیاسی نه به خواست افراد آن گروه است بلکه ساختارهای فوق آن‌ها را وادار به ایجاد این گروه‌ها می‌کند. ساختارهایی که باعث پیدایش گروه‌های سیاسی می‌شوند حتی می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تأثیرگذار باشند. براین اساس یک گروه یا حزب سیاسی در یک منطقه خاص ایجاد می‌شود اما دیر یا زود بودن این امر زیاد مهم نیست. سؤالات این پژوهش این‌چنین است که: 1- علل ساختاری شکل‌گیری و اقدامات جنبش الحوثی چیست؟ 2- این گروه چه جایگاهی در نظم منطقه ای دارد؟ در این راستا فرضیه‌ها براین قرارند که: 1- ساختارها و چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ یمن باعث ایجاد و عمل کرد الحوثی گروه الحوثی شده است. 2- این گروه درصورت قدرتمند شدن می‌تواند نظم منطقه ای را دچار تغییرات جدی کند. و برای بررسی موارد بالا نگاهی به تاریخ و مذهب این گروه می‌اندازیم و در پایان به تأثیر این گروه در نظم منطقه ای اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • الحوثی
  • یمن
  • زیدیه
  • ساختارگرایی
  • نظم منطقه ای و بین المللی