واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تأکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در سایه شعارها و برنامه‌های ساختارشکنانه داخلی و خارجی باعث شد تا بسیاری از صاحب‌نظران گفتمان حاکم بر سیاست خارجی دولت ترامپ را یک انقطاع رادیکال نسبت به گفتمان حاکم بر سیاست خارجی اسلاف آن و پایان هژمونی نظم جهانی لیبرال قلمداد کنند.در راستای بررسی و تحلیل ادعای فوق پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل سیاست خارجی دونالد ترامپ می‌پردازد.در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که رویکرد ترامپ نسبت به نظم جهانی لیبرال در عرصه سیاست خارجی چگونه است؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه محوری مطرح می شود سیاست خارجی ترامپ با اسلاف خود تفاوت ماهوی و ذاتی ندارد لذا ترامپ نیز مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا که از جنگ جهانی دوم به بعد به دنبال حفظ و تقویت هژمونی نظم لیبرال بوده اند ذیل استراتژی سیاسی- امنیتی «اول آمریکا» نه تنها به دنبال بر هم زدن این نظم نیست بلکه به دنبال ساختن نظم نوین بین‌المللی لیبرال با شیوه‌های جدید از جمله برهم زدن تعهدات کنونی آمریکا با جایگزین کردن تعهدات جدید است.با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است لذا روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of Donald Trump's foreign policy with an emphasis on the hegemony of the liberal world order

نویسندگان [English]

  • sara falahi 1
  • Nosrat Heidari 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Ilam Branch
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Ilam Branch
چکیده [English]

Donald Trump's victory in the 2016 presidential election in the shadow of domestic and foreign slogans and deconstruction led many tentat government officials to discard foreign policy as a radical break with the discourse governing the foreign policy of its predecessors and the end Hegemony of the world order of liberalism. In order to study and analyze the above claim, the present study examines and analyzes Donald Trump's foreign policy. In this regard, the present research seeks to answer the fundamental question that Tramp's approach to the liberal world order How is foreign policy? In response to the above question, this hypothesis is argued that the foreign policy of Tramp with its predecessors is not material and intrinsic. Therefore, like other US presidents, who, from the Second World War, sought to maintain and strengthen the hegemony of liberal order, the following political strategy - First American security is not only seeking to undermine this order but also to create a new international liberal order with new ways, including breaking the current commitments of the United States by replacing new obligations. Given that research This is a qualitative research. Therefore, its research methodology is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "foreign"
  • "policy"
  • " Trump"
  • " hegemony"
  • "liberal"
  • " order"