سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

این نوشتار به دنبال مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد رئالیسم فرهنگی آلستیر آین جانستون است. رهیافت‌هایی که تا کنون به‌طور عام به مقوله‌ی سیاست خارجی و از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند، تحت تأثیر سنت رئالیسم و تا حدودی نظریه انتقادی و سازه‌انگاری بوده‌اند. این پژوهش با نابسنده دانستن مطالعات پیشین و با اتکا بر رویکرد جانستون در خصوص چین نقطه تأکید خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر «جستجو و حفظ شأن هویتی در سیستم بین‌المللی» و نقش آن می‌گذارد و مفروضات واقع‌گرایانه را با مقولات فرهنگی ترکیب می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که یک نوع همخوانی آشکار میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رئالیسم فرهنگی جانستون دیده می‌شود. بر این اساس تمایلات استراتژیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خاورمیانه تابعی از فرهنگ استراتژیک و رئالیسم فرهنگی و همچنین تحت تأثیر تمایل این کشور برای کسب جایگاه و شأن در سیستم بین‌الملل است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی است و برای تحلیل از نظریه رئالیسم فرهنگی جانستون استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‏Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy: identity promotion

نویسندگان [English]

  • ghodrat ahmadyan 1
  • Seyyed Amirhossein Baniashraf 2
1 Member of Political Science Department, Social Science Faculty, Razi University, Kermanshah
2 PHD Candidate, Political Science Department, Social Science Faculty, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

‏The aim of this article is to study the I.R of Iran foreign policy in light of Alastair Iain Johnston’s cultural realism. Generally, all of the approaches used in analyzing I.R.Iran foreign policy are effected by realism tradition and constructivism theory. Considering the previous studies as imperfect and looking into foreign policy of I.R of Iran based on Johnston’s theory regarding china, this article focuses on Seeking and maintaining identity status of I.R of Iran and its role in international system. By this, the aim is to mix realism concepts with cultural items. The result of research suggest that there is a clear convergency between I.R of Iran foreiegn policy and the Johnston’s Cultural realism theory. So, the strategic and military requests and goals of I.R of Iran in the middle east are subject to strategic culture and cultural realism and are effected by the attention of this country to achievement of position and statuse in Internation system. The reaserch method in this article is descriptive- analytical, the analysis is based on Johnston’s cultural realism and the library method is used for data gathering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • realism
  • Cultural realism
  • strategic culture
  • Islamic Republic of Iran’s foreign policy
  • Iranian – Islamic Identity