جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دکتری علوم ارتباطات علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، هدف نویسندگان ارائه پاسخ بدین سوال است که اصولاً جریان صدر، به مثابه یک جریان تاثیرگذار در عراق، چرا و چگونه به ظهور تشتت و واگرایی در میان شعیان عراق به صورت خاص و جبهه مقاومت در منطقه به صورت عام مبادرت نموده است؟ فرضیه مقاله بر این است که رویکردهای پراگماتیستی جریان صدر به ظهور واپس گرایی در میان شیعیان عراق و جبهه مقاومت در منطقه منجر شده است و این مسئله در دو سطح کلان نرم و سخت دیده می شود. یافته های مقاله که با استفاده از تئوری برساخت گرایی و رفتارشناسی کنش گران سیاسی و بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد بر این مسئله صحه می گذارد که در بعد سخت، چالش های بعضا عمیق با دیگر جریان های شیعه عراق، همگرایی تلویحی با عربستان سعودی و ائتلاف راهبردی با جریان ایادعلاوی، شیعه سکولار مورد اطمینان آمریکا و عربستان سعودی، و در بعد نرم، با اتخاذ مواضع واپس گرا در قبال جمهوری اسلامی ایران، سوریه، شیعیان عربستان و یمن و مواضع دوپهلو در قبال مرجعیت شیعیان عراق، سعیدر ایجاد یک جبهه شیعی عربی مستقل را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sadrist Process and the emergence of Identity Backwardness on Iraq Resistance in both terms of Hard and Soft Dimensions

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Alishahi 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • Younes Forouzan 3
1 PhD student in political Science at Allameh Tabatabai university
2 Associate professor of political science at Isfahan University
3 PhD in Communication Scinces at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In this paper authors' aim to answer the question of why and how the Sadr Process, as an influential current in Iraq, has led to the emergence of divergence among the Shiites of Iraq in particular and the resistance front in general? The hypothesis of the article is that the pragmatic approaches of the Sadr Process have led to the emergence of rebellion among the Shiites of Iraq and the resistance front in the region, and this problem is seen Resistance in both terms of hard and soft Dimensions. The findings of the paper, which are based on the theory of constructivism and behavioral theory of political activists, using the analytical-descriptive method and the use of written and virtual resources confirms that, in a hard dimension, the Sadr Process is interspersed with Saudi Arabia and a strategic coalition with the current Ayad Allawi, A secular Shiite and trusted America and Saudi Arabia and deep challenges with other Iraqi Shiite currents and in the soft dimension, by adopting retrograde positions towards the Islamic Republic of Iran, Syria, Saudi Shiites and Yemen, and the dual positions of the Shiite Iraqi authorities he is trying to create an independent Arab Shiite front

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sadrist Process
  • Shiites
  • Iraq
  • Middle East
  • Resistance Front