الگوی اسلامی-ایرانی روابط با آفریقا؛ بایسته ها و آسیب ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

آفریقا به دلیل ویژگی‌های ذاتی ژئوپلتیکی و همچنین مولفه‌های جدید ژئواکونومیکی ، به عرصه ای راهبردی برای رقابت قدرت های نوظهور تبدیل شده است . بگونه‌ای که بسیاری از تحلیل‌گران ، قرن حاضر را قرن آفریقا نامیده‌اند. از این منظر کنش‌گران فعال بین المللی(نظیر دولت‌ها ، شرکت‌های چند ملیتی ، سازمان‌های فراملی) به بازخوانی و طراحی سیاست‌ها و الگوهای استراتژیک خود با آفریقا می‌پردازند.
درهمین چارچوب یکی از جهت‌گیری‌های اساسی و نگرش‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ، موضوع توسعه روابط و گسترش مناسبات با آفریقا و ارتقاء سطح همکاری‌ها در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با کنش‌گران آفریقایی بوده است .
اکنون این سئوال مطرح است که ج.ا.ایران که طبق سند چشم انداز 1404 ه.ش درصدد ایفای نقش موثر در قالب بازیگری فعال و الهام بخش در عرصه روابط بین الملل می باشد ، چه الگویی را در مناسبات خود با آفریقا مدنظر داشته است؟ و اصولا الگوی اسلامی-ایران روابط با آفریقا باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای روش کیفی بوده و گردآوری داده ها ، منابع مکتوب و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic-Iranian Patterns Required for Relations with Africa

نویسنده [English]

  • Behnam Sarkheil
assistant professor of political science, imam khomeini international university
چکیده [English]

Due to its inherent geopolitical Specification and new Geo-economic components, Africa has become a strategic area for emerging powers to compete. As many analysts have called this century as the century of Africa. From this perspective, international activists (such as governments, multinational corporations, transnational corporations) are revising and designing their strategic policies and strategies with Africa.
In the same framework, one of the main orientations and fundamental attitudes of the Islamic Republic of Iran in the international arena is the issue of developing relations and expanding relations with Africa and promoting the level of cooperation in various aspects of political, economic and cultural affairs with African actors.
The question now is that Iran, which, according to its 1404 vision document, is seeking to play an effective role in acting as an active inspiration in the field of international relations, does have a pattern in its relationship with Africa? And what are the characteristics of Islamic-Iranian Patterns to Islamic relations with Africa?
The research method is descriptive-analytic and based on qualitative method and data collection, written and online sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Africa
  • Islamic Republic of Iran
  • foreign relations
  • Islamic-Iranian Pattern
  • Geo-economics