سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات خاورمیانه (بیداری اسلامی) با تأکید بر بحران سوریه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

تحولات خاورمیانه عربی که از سال 2011 آغاز شد،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه راهبردی از جهان به شمار می‌آید.اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره برای نفوذ در خاورمیانه تلاش کرده و سیاست صدور انقلاب را برای برپایی سازه‌های هویتی خویش در این منطقه در پیش گرفته است،اما تحولات انقلابی خاورمیانه پس از 2011، زمینه‌های نفوذ بیشتری برای ایران در بحرین،یمن،عراق و نیز سوریه فراهم آورده که از آن با عنوان سیاست منطقه‌ای«هلال خصیب»یاد می‌شود.براین اساس،پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات بیداری اسلامی به ویژه در مورد بحران سوریه چه بوده است که زمینه‌ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه شده است؟»هدف اصلی مقاله نیز،که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه نظریه سازه‌انگاری انجام شده،آن است که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه بر اساس مؤلفه‌های سیاست خارجی آن بررسی نماید تا چگونگی وفاداری آن به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آرمان‌‌های ارزش‌مدارانه اسلامی آن،که هویت این سیاست خارجی را می‌سازد،روشن گردد.نتیجه نشان می‌دهد که ایران خواهان گسترش ارزش‌های هویتی خود در منطقه است،اما سعی دارد تا با نفوذ بیشتر در منطقه با بهره‌گیری از سیاست اتحاد با روسیه،نخست امنیت ملی خویش و پس از آن،منافع ملی خود را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran on the Middle East Developments (Islamic Awakening) with an Emphasis on the Syrian Crisis

نویسندگان [English]

  • Garineh Keshishyan Siraki 1
  • Soheil Soheily Najafabadi 2
1 Department of Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Political Science, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The Arab Middle East developments that began in 2011 are a milestone in the political history of this strategic area of the world. Although the Islamic Republic of Iran has always striven to influence the Middle East but the post-2011 revolutionary developments in the Middle East have provided more influence to Iran in Bahrain, Yemen, Iraq, and Syria. The main question is that "The foreign policy of the Islamic Republic in relation to the developments in Islamic awakening, especially in the context of the Syrian crisis What has been the reason for increasing Iran's influence in the region? "The main purpose, which is carried out through a descriptive-analytical method based on constructive theory, is to influence the Islamic Republic of Iran in the region based on its foreign policy components To clarify how its loyalty to the principles of foreign policy of the Islamic Republic and its valorous Islamic ideals, which makes it the identity of this foreign policy, is clear. The result is that Iran wants to expand its identity values in the region, but it is trying to get more influential in the region, using the policy of unity with Russia, first of all its national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Iran
  • Middle East
  • Islamic awakening
  • Syria