سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمریکا علیه روسیه؛ هالیوود، جنگ سرد نوین و احیای روسیه هراسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

چکیده
در طول دوران جنگ سرد، علاوه بر رقابت تسلیحاتی و ایدئولوژیک میان آمریکا و شوروی که با موازنه قوای مبتنی بر بلوک‌بندی‌های آن دوره توأم بود، ایالات متحده توانست با بهره‌مندی از برتری در تولیدات فرهنگی؛ به‌ویژه در قالب سینمای هالیوود، قدرت نرم خود را از طریق جنگ رسانه‌ای و بازنمایی فرهنگی پیش ببرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رفته‌رفته تمرکز جنگ رسانه‌ای آمریکا از کمونیسم به اسلام و خاورمیانه تغییر جهت داد. این روند پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر تشدید شد و موجی از محصولات فرهنگی با محتوای اسلام‌ هراسی تولید شد؛ اما همزمان با بسط دوباره نفوذ روسیه در بعضی از نقاط جهان و شکل‌گیری موازنه‌های جدید قدرت که پاره‌ای از صاحبنظران از آن به جنگ سرد نوین تعبیر می‌کنند ، به نظر می‌رسد جنگ رسانه‌ای آمریکا علیه این کشور مجدداً در حال فعال شدن است. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا تحولات در روابط خارجی آمریکا با روسیه، بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای ایالات‌متحده علیه روسیه تأثیرگذار بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در واکنش به توفیقات روسیه در نقاط استراتژیک جهان؛ اهداف سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمریکا پس از یک دوره تمرکز بر اسلام‌هراسی و بازنمایی علیه مسلمانان، درحال چرخش به سوی روسیه‌هراسی است. روش تحقیق در این مقاله بر پایه روش تفسیری و مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The United States Media policy against Russia: Hollywood and New Cold War and Revival of Russia Phobia

نویسندگان [English]

  • Bashir Esmaeil 1
  • Seyed Hassan Malaekeh 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahreza Branch.
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahreza Branch.
چکیده [English]

Abstract:
During the Cold War besides arms and ideological competition between the United States and Soviet Union which was based on balance of power, the United States supremacy in cultural production especially in the form of Hollywood cinema was used as a soft war against the latter. After the disintegration of Soviet Union, gradually the focus of media war of the United States changed from communism to Islam and the Middle East region. This trend was intensified after September 11, 2001 incidents. A large wave of cultural products was produced with Islam phobia content. Meanwhile by the expansion of the influence of Russia in some regions of the world and formation of a new balance of power and rivalry which some observers interpreted it as new Cold War, the media war of America against Russia has been revived. The main question raised by the article is whether the developments in relations of the United States with Russia have affected media policy of America against Russia?” The finding of the study shows that after some of Russia’s success in strategic places of the world the United States media policy after a period of propaganda against Islamist and the Muslims they are now focusing on Russia phobia policy. The methodology used in the paper is comparative and interpretative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Media Policy
  • Hollywood
  • United States of America
  • Russia
  • the New Cold War
منابع
آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس .(1384). دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: نشر گام نو.
اسماعیلی، بشیر .( 1395). چگونه آمریکا از صنعت سینما استفاده می‌کند؟ هالیوود علیه کمونیسم، وب‌سایت دیپلماسی ایرانی، تاریخ انتشار: شنبه 9 بهمن 1395، قابل دسترس در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1966189
افتخاری، اصغر .(1382). «اثبات‌گرایی پیچیده؛ روایت نوین آمریکایی از اثبات‌گرایی سنتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، مسلسل 20 (تابستان)، صص 382-361.
پالی، مارشا .( 1366). «جنگ سرد در سینمای آمریکا»، مترجم: ت. تهرانچیان، کیهان فرهنگی، ش 45.
پاورز، جان .( 1381). «رفیق بیگلو از شما بعید بود؛ یا چگونه هالیوود یاد گرفت از ترس دست بردارد و روس‌ها را دوست بدارد». نشریه نقد سینما، ش 36.
تاراجی، منصور .( 1384). «جهان در بیم و امید جنگ سرد 1948-1991»، ماهنامه گزارش (آبان)، ش 168، صص 19-16.
توسلی رکن‌آبادی، مجید و بشیر اسماعیلی .( 1392). «بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا؛ بازنمایی، هژمونی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد واحد شهرضا، ش16، صص 141-117.
جمادی، سیاوش .( 1388). «صنعت فرهنگ و رسانه‌های تکنیکی»، ماهنامه حکمت و معرفت، ش 4.
حاجی مینه، رحمت .(1393). «بررسی نقش رسانه‌ها در روابط بین‌الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، ش 23، صص 156-133.
خبرگزاری دویچه وله .( 2017). «نمایش یک فیلم هالیوودی در روسیه ممنوع شد»، تاریخ انتشار: 17 مارچ، قابل دسترس در: http://p.dw.com/p/1FA9E
خبرگزاری ایسنا .(1394). «روس‌ها نمایش فیلم هالیوودی را ممنوع کردند»، کد خبر: 94013012098، تاریخ انتشار: 30 فروردین، قابل دسترس در:
سلطانی‌فر، محمد .(1391). «حقوق بین‌الملل، رسانه‌ها، صلح و امنیت بین‌المللی»، دانشنامه حقوق و سیاست، ش 18 (پاییز و زمستان)، صص 79-61.
شهبازی، عبدالله .( 1382). «سیا و جنگ سرد فرهنگی». نشریه سیاحت غرب، ش 1، صص38-31.
فیروزی، هادی .(1396). «ردپای هالیوود در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی»، روزنامه شرق، ش ۲۹۳۵، یکشنبه ۲۲ مرداد، قابل دسترس در:
کاوش، حبیب .(1388). فریب بزرگ، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
سید حسن ملائکه، الاهیات سیاسی، چارچوبی برای فهم رابطه دین و سیاست، پژوهشنامه علوم سیاسی، پاییز .1392
وب‌سایت سینما پرس .( 1393). «پوتین: «روسیه‌هراسی» پروژه جدید هالیوود است/ فشار به اوباما برای حذف تحریم‌های جهانی»، کد خبر: 55736، تاریخ انتشار: جمعه ۴ مهر، قابل دسترس در:          http://cinemapress.ir/news/55736
 
وب‌‌‌سایت مشرق نیوز .( 1392). «دشمن سینمایی: روسیه‌هراسی در فیلم‌های هالیوود»، کد خبر: 294457، تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند. قابل دسترس در: http://mshrgh.ir/294457
هایم، مایکل .(1390). متافیزیک واقعیت مجازی، ترجمه سروناز تربتی، تهران: نشر رخداد نو.
Craig ,Geoffrey( 2004), The Media, Politics and Public Life. Australia: Allen & Unwin.
Dayer, Richard( 2005), "White, in Film Theory: Critical Concept" in Media and Cultural Studies, Vol. 3, Routledge.
DIA (Defense Intelligence Agency)(2017), Russia Military Power Report (2017); Building a Military to Support Great Power Aspirations. available at: www.dia.mil/Military-Power-Publications 
Kamalipour, Yahya R( 2000), Media Image of Arabs, Muslims and the Middle East in the United States. In Leo A. Gher & Hussein Y. Amin (Ed.), Civic Discourse and Digital Age Communications in the Middle East. (pp. 55-70). Ablex Publishing Corporation.
Poole, Elizabeth and Richardson, John E( 2006), Muslems and News Media. I.B. Tauris and Co Ltd.
Rosen, Stanley( 2011), "The Use of Film for Public Diplomacy: Why Hollywood Makes a Stronger Case for China". PDiN Monitor. Vol. 2 (5 (May-June). Available at: http://uscpublicdiplomacy. org/ pdin_monitor_ article/use-film-public-diplomacy-why-hollywood-makes-stronger-case-china 
Russophobia bulletin(2014), "Russophobia Bulletin 2014". avilable at: http://www.softpanorama.org/Skeptics/Political_skeptic/Fighting_russophobia/Bulletin/russophobia_bulletin2014.shtml. (Last modified: May, 01, 2017)
Stromback, Jasper, Adam Shehata and Daniela Dimitrova( 2008),Framing the Mohammad Cartoons Issue: A Cultural Comparison of Swedish and US press. Global Media Communication.
The Guardinan website(2014), "Putin Condemns Western Hypocrisy as He Confirms Annexation of Crimea". Tuesday 18 March 2014. https://www.theguardian.com/world/2014/mar/18/crimea-putin-condemns-western-hypocrisy-annexation
Tsygankov, Andrei p(2009), Russophobia: Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy. US: Palgrave Macmillan.