قدرت نرم چین در آفریقا؛ تحلیلی فراسوی مفهوم‌سازی نای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بجنورد

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
دراین نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت ­به آفریقا، کوشش شده ­است با ارائه چارچوبی فراسوی مفهوم­سازی نای، اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم آن کشوردر این منطقه شناسایی شود. با بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ ( فرهنگ سنتی چین، کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد (الگوی توسعه چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد- برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل­ شد که ارزش­های سیاسی چین در هر سه حوزه قابل­ ردیابی است. جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال ­پیشرفت خود با کشورهای آفریقایی، که مجذوب الگوی توسعه چین، فرصت­های تجاری و سرمایه­گذاری آن، امیدهای گسترده برای دسترسی به بازار روبه­­رشد این کشور، ایده­های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب همکاری جنوب-جنوب و مانند آن هستند، از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه­ دهد و از این بستر آماده برای اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسؤولانه خود در امور بین­المللی، نهایت سود را ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Power of China in Africa: An Analysis beyond Nye Conceptualization

نویسندگان [English]

  • Marzieh Sadat Alvand 1
  • Aboumohammad Asgarkhani 2
1 Assistant Professor, University of Bojnord
2 Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract:
The present article wants to study the soft power of China’s foreign policy towards Africa. Therefore, China’s development of its soft power and its sources are studied moving beyond Nye’s concept of soft power. One can come to the conclusion that China’s political values and soft power sources can be seen in various fields like culture (traditional Chinese culture, Confucianism); economy (the China’s model of development, extensive commercial and economic relationship); and politics (win-win policy and principle of equality and mutual benefit). Besides that, China’s aim in newly expanded relations with African countries who are interested in China’s development model, commercial relations and investment opportunities, access to their developing markets and Chinese leaders idea of expanding relations with South countries, is to avail itself the opportunity to spread its soft power and this paves the way for China’s political and economic influence in Africa and play a responsible and constructive role in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Soft Power
  • China’s Foreign Policy, Confucian values, harmonious world
  • Beijing consensus, principle of equality and win-win policy