تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی

2 و مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیارگروه جغرافیا دانشکده انسانی دانشگاه ازادعلوم وتحقیقات تهران

چکیده

چکیده
دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای ‌و در پی آن، تحریم‌های‌ چندجانبه‌ای ‌‌که ‌توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا ‌و ‌ایالات متحده امریکا علیه ایران اعمال شد، قدرت ملی را هدف قرار داده ‌و ‌باعث کاهش وزن ژئوپلیتیک ایران شده بود. پس از 12 سال مذاکره و ‌با ‌تغییر ‌در ‌مکانیسم ‌و ‌ابزارهای‌ سیاست خارجی ‌و ‌اتخاذ راهبرد تنش‌زدایی، مفاهمه ‌و‌ اعتمادسازی ‌در ‌دولت یازدهم، ایران‌ با 23 ماه مذاکره ‌با ‌شش قدرت جهانی، توانست ‌در ‌23 تیرماه 1394 ‌در‌ وین ‌به ‌توافق هسته‌ای ‌موسوم‌ به‌ برجام برسد.
با توجه ‌به ‌آثار ‌و ‌پیامدهای‌ برجام، هدف مقاله حاضر پاسخگویی ‌به ‌این سؤال­هاست ‌که ‌قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها‌ و ‌تهدیدهای ژئوپلیتیک برجام چیست؟ استراتژی‌ ژئوپلیتیک ایران پس از برجام کدام است؟‌ با ‌ارائه مدل تحلیلی swot‌ و ‌ارزیابی موقعیت‌ و ‌اقدام استراتژیک) space ( نتایج مقاله نشان می‌دهد ‌که ‌موقعیت ایران پس از برجام‌ در ‌ناحیه so قرار دارد. بنابراین، متناسب‌ با ‌این ناحیه، استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری‌ اسلامی ‌ایران پس از برجام تدوین ‌و ‌ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Strategy of Geopolitics of Islamic Republic of Iran in Post Joint Comprehensive Plan of Action

نویسندگان [English]

  • mohsen biuck 1
  • Abdolreza FarajiRad 2
  • Ezzatollah Ezzati 3
1 Islamic Azad Univessity
2 Azad University
3 Associate Professor of Geography, Faculty of Humanities, University of Azad University and Researches in Tehran
چکیده [English]

Iran’s pursuit of nuclear technology, following the many sanctions imposed by the United Nations Security Council, the European Union and the United States against Iran, targeted national power and reduced Iran’s geopolitical weight. After 12 years of negotiations, with a change in foreign policy mechanisms and tools and adoption of a strategy of deconstruction, perceptions and trust, in the time of 11th government of Iran, Iran negotiated with six world powers in 14th of July 2015, in Vienna, a nuclear agreement achieved.
According to the effects and consequences of JCPOA, the purpose of this article is answering these questions: What are the JCPOA geopolitical strength, weaknesses, opportunities and threats? What’s Iran’s geopolitical strategy after JCPOA, Presenting swot method, position analyzing, strategic action (space) shows us that Iran is in (so) developmental-aggressive position after JCPOA. So, according to this area, the strategy of Islamic Republic Of Iran was formulated and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: JCPA
  • geopolitical location
  • geopolitical weight
  • geopolitical strategy
  • SWOT