دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقالۀ حاضر، نخست شرحی از فراز و فرودهای روابط میان ایران و ترکیه عرضه می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه اندکی فاصله‌گیریِ آرامِ ترکیۀ تحت سیادت حزب عدالت و توسعه، از سکولاریسم نظامی کمالیست‌ها، موجب شد که مناسبات دیپلماتیک میان ایران و ترکیه از سال ۲۰۰۲ به بعد گسترش پیدا کند. سپس، توجه خود را به اهمیت خیزش‌های عربی در ایجاد شکاف میان ایران و ترکیه معطوف می‌کند و با استفاده از نظریۀ معمای امنیت و با رویکردی توصیفی – تحلیلی، این پرسش را مطرح می‌کند که عوامل اثرگذار در فرسایش روابط ایران و ترکیه، ناظر به چه موضوع­ها و مسائلی بوده و قلمرو اثرگذاریِ این متغیرها در آیندۀ روابط کجاست؟ از همین‌رو و در مقام پاسخ، اشاره می‌شود که از لحاظ جغرافیایی، این دو کشور به واسطۀ ابهام و عدم اطمینان اوضاع شکننده خاورمیانه، خصوصاً عراق و سوریه، همزمان در مسائل سیاسی- امنیتی در مناطق مختلفی؛ از جمله منطقۀ هلال حاصلخیز شامل عراق، سوریه و کردها تأثیرگذار هستند و به لحاظ هویتی نیز با اتصال اصول و ارزش‌های خود به مسائل منطقه‌ای؛ به‌خصوص هدایت جریان‌های ایدئولوژیک و بازیگران غیردولتی، در جهت اثرگذاری بر مناطق استراتژیک در راستای خودیاری به ایفای نقش می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope and Horizon of the Relations of Islamic Republic of Iran and Turkey (2011-2021)

نویسندگان [English]

  • Ali Omidi 2
  • Shahrooz Ebrahimi 1
2 Dept. of Political Science, University of Isfahan-Isfahan-Iran
چکیده [English]

Abstract:
The present article first describes the ups and down of relations of Iran and Turkey and it explains how Justice and Development Party’s gradual distancing from secular Kamalist military establishment led to expansion of diplomatic relations between Iran and Turkey after 2002. Then the article focuses its attention on Arab uprising which led to a gulf between Iran and Turkey. The article by a descriptive-analytical method and by making use of the puzzle of security theory raises the question that “ what factors and issues leads to erosion of Iran and Turkey relations and how these factors act in coming future?” The hypothesis is that from geographical aspect both are affected by the fragile political situations in the Middle East and in particular in Iraq and Syria and therefore both the countries want to influence political and security developments in Fertile Crescent of Iraq and Syria. From identity point of view each country wants to expand its own values and ideology and direct the social and political groups related to themselves residing in strategic regions and in this way they want to play an active role in the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Turkey
  • the Middle East
  • Arab’s uprising
  • Syria
  • Iraq
  • coup d’état
منابع
امیدی، علی .(19 اسفند 1391). «هنر دیپلماسی حفظ رابطه است؛ نه گسستن آن»، دیپلماسی ایرانی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913522
رضائی، مسعود .(11 آذر 1393). «درک اهداف ترکیه در عراق»، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران:
http://www.tisri.org/default-1728.aspx
رضائی، مسعود .(24 شهریور 1395). «جابه­جایی راهبردی و معضل عدم قطعیت در خاورمیانه»، دیپلماسی ایرانی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1962767/
Buzan, Barry, (1984) Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations, Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 2, Special Issue on Alternative Defense.
Cagaptay, Soner and Tyler Evans, (2013) Balancing Iran, The American Interest, Volume 9, Number 1, September/October, http://www.the-american-interest.com/2013/08/11/balancing-iran/
Cetingulec, Mehmet, (2015), How will Turkey benefit from lifting of Iran sanctions? Al-Monitor, April 10, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/turkey-iran-how-will-benefit-from-lifting.html
Choluv, Martin, (2016)Amid Syrian chaos, Iran’s game plan emerges: a path to the Mediterranean”, The Guardian,October 8, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/iran-iraq-syria-isis-land-corridor
Cook, Steven A., (2016) “Who Exactly Are ‘the Kurds’?” The Atlantic, February 26, http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/kurdsturkey-pkk-ypg/470991/
Daily Sabah, (October 27, 2016) Turkey-backed FSA to clear Daesh from al-Bab, Raqqa and YPG from Manbij, http://www.dailysabah.com/d/politics/2016/10/28/turkey-backed-fsa-to-clear-daesh-from-al-bab-raqqa-and-ypg-from-manbij
Demirtaş, Serkan, (2016) “Iran cites Turkey as priority, proposes new economic plan,” Hürriyet Daily News, February 12, http://www.hurriyetdailynews.com/iran-citesturkey-as-priority-proposes-new-economic-plan-.aspx?pageID=238&nID
Dillow, Clay, (2016) “U.S. Sold $33 Billion in Weapons to Gulf Countries in the Last Year,” Fortune, March 28, http://fortune.com/2016/03/28/u-s-arms-sales-gulf/; Max
EIA, (August 6, 2015) Turkey International Energy Data and Analysis, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUR
Erdbrink, Thomas, (2016) “Kurdish Rebels Clash with Iran’s Revolutionary Guards,” The New York Times, June 27, http://www.nytimes.com/2016/06/28/world/middleeast/kurdish-rebels-clash-with-irans-revolutionaryguards.html
Erdem, Enis, (2016) Why are Gulenists hostile toward Iran? Al-Monitor, August 5, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/fethullah-gulen-anti-iran-posture-zarrab-selam-tevhid.html
Foreign Trade Statistics Yearbook, (2011) Turkish Statistical Institute, http://www.turkstat.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=4&KITAP_ID=89
Friedman, Dov, (2015) “The Turkish Model: The History of a Misleading Idea”, Washington: Center for American Progress, https://www.americanprogress.org/issues/security/report/2015/08/25/119932/the-turkish-model/
Hashem, Ali, (2016) Why Iran stood with Erdogan, Al-Monitor, July 19, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/iran-reactions-turkey-coup-attempt-zarif-erdogan.html
Herz, John, (1951) Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities (Chicago: University of Chicago Press).
Hubbard, Ben and Karam Shoumalimay (2015), Fertilizer, Also Suited for Bombs, Flows to ISIS Territory from Turkey, New York Times, May 5,www.nytimes.com/2015/05/05/world/europe/fertilizer-also-suited-for-bombs-flows-to-isis-territory-from-turkey.html?_r=1
Hürriyet Haber, (November 3, 2016) PKK 3 kampını İran'a taşıdı: İran'ın, Kandil'in doğu kısmında bulunan 3 PKK kampının kendi sınırlarına taşınmasına göz yumduğu iddia edildi, http://www.hurriyet.com.tr/pkk-3-kampini-irana-tasidi-40266894
Idiz, Semih, (2016) “Animosity toward Iran reaches fever pitch in Turkey after Aleppo”, Al-Monitor, December 20, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-iran-animosity-reaches-fever-pitch.html
International Crisis Group, (2016) Turkey and Iran: Bitter Friends, Bosom Rivals Crisis Group Middle East Briefing N°51, Istanbul/Tehran/Brussels, 13 December.
Larrabee, F. Stephen and Alireza Nader, (2013), “Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East” (Santa Monica: RAND Corporation), http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR258/RAND_RR258.pdf
Makovsky, Alan, (2015) “Turkey’s Growing Energy Ties with Moscow” Washington: Center for American Progress, https://www.americanprogress.org/issues/security/report/2015/05/06/112511/turkeys-growing-energy-tieswith-moscow/
Mustafa, Abdul-Qahar, (2016),Iran and Turkey are dragging Kurds into their Cold War in the Middle East,Bas News,Dec 5, http://basnews.com/index.php/en/opinion/315790
Nasr, Vali, (2016) “The War for Islam,” Foreign Policy, January 22, 2016, available at http://foreignpolicy.com/2016/01/22/the-war-for-islam-sunni-shiite-iraq-syria/
Özel, Soli (2016) “Voices from Turkey: The Crisis in Turkish-Russian Relations” Washington: Center for American Progress, available at https://www.americanprogress.org/issues/security/report/2016/05/10/137131/the-crisis-inturkish-russian-relations/
Philips, David, , (2016) Only Solution is Kurds’ Right to Self Determination, Kurdish Question, Dec 9, http://www.kurdishquestion.com/article/3688-only-solution-is-kurds-right-to-self-determination-david-phillips
Rezaei, Masoud, (2014) The Pakistanization of Turkey beyond Zero Problems, Iran Review, October 21, http://www.iranreview.org/content/Documents/The-Pakistanization-of-Turkey-beyond-Zero-Problems-.htm
Saadoun, Mustafa, (2016) Iran, Turkey fight over Tal Afar, Al-Monitor,November 18,  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/tal-afar-iraq-turkman-turkey-pmu-syria.html
Sanger, David E. & Michael Slackman, (2010) “U.S. Is Skeptical on Iranian Deal for Nuclear Fuel,” The New York Times, May 17, http://www.nytimes.com/2010/05/18/world/middleeast/18iran.html
Shaheen, Kareem  & Martin Chulov, (2016) Syrian rebels stunned as Turkey signals normalisation of Damascus relations, The Guardian, 13 July, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/13/turkey-pm-greatest-goal-is-to-improve-relations-with-syria-and-iraq
Smyth, Phillip, (2015) “Iran’s Iraqi Shiite Proxies Increase Their Deployment to Syria,” The Washington Institute for Near East Policy, October 2, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-iraqi-shiiteproxies-increase-their-deployment-to-syria
Ülgen, Sinan, (2016) Turkey Needs Reassurance of the West's Friendship, Financial Times, Aug 15, https://www.ft.com/content/258811dc-62fb-11e6-8310-ecf0bddad227
Yarshater, Ehsan & others (1968-1991) The Seljuq, Timurid, Safavid, and Qajar Royal Families had Turkic Origins and Ruled Iran after the end of the Abbasid Caliphate. The Cambridge History of Iran, Vols. 5, 6, and 7 (Cambridge: Cambridge University Press.