«هوموساکرهای نوین»: بررسی وضعیت فوق‌العاده در ترکیه؛ بر اساس نظریه اشمیت و آگامبن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه‌پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداخته‌اند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوق‌العاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر می‌شود و به انقیاد بیشتر شهروندان می‌انجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر می‌کوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوق‌العاده در قانون ‌اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن می‌توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریان‌های مخالف شده‌است و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The “New Homo Sacer”, a Study of the State of Emergency in Turkey on the Basis of Agamben and Schmitt’s Theory

نویسنده [English]

  • Mohaddeceh Jazaei
Ph.D. student in political thought, Ferdowsi University, Mashhad.
چکیده [English]

Abstract:
After the occurrence of military coup in Turkey in July 2016 the president declared emergency situation. Emergency situation is the unbalanced situation between public law and political implication. Schmitt and Agamben as the theorist of state of emergency in the legal system have a different view about the situation. Schmitt believes that emergency situation is a paradoxical situation in which the ruler is outside the legal order and has the monopoly to take final decision. On the other hand Agamben also believes that emergency situation leads to exclusion of a number of citizens of their rights and putting them out of the legal order and this leads to more subjugation of the citizens. The article makes use of the theory of Schmitt and Agamben to explain the situation in Turkey. The main question raised is “What is the state of emergency in Turkish constitution?” Whether the Schmitt and Agamben theory can explain the coup and post-coup measures in the direction of increasing the power of government? The finding of the study shows that the coup in Turkey has become a tool for suppressing the opposition groups and it is meant to increase the power of the president. A measure which results to take away the rights of Turkish citizens; and dominating the political life of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • state of emergency
  • coup d’état
  • Constitution
  • Homo sacer
  • Schmitt
  • Agamben