بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های هند برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو عیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
وضعیت کشورهایی همچون: انگلستان، چین، روسیه و فرانسه به‌عنوان قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل، بیانگر این است که تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ، نیازمند فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خاصی است و نبودِ هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند به عنوان مانعی در راستای تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار در سطح بین‌المللی عمل کند. در ارتباط با هند نیز همین وضعیت صادق است. این کشور اگرچه به عنوان ابرقدرت فناوری، بزرگترین دموکراسی جهان و صاحب دومین جمعیت بزرگ جهانی شناخته می‌شود؛ اما از نظر اقتصادی، سیاسی- امنیتی و نظامی- فرهنگی با تهدیدات جدی روبه‌روست؛ برای مثال، بیش از 400 میلیون نفر از جمعیت این کشور با درآمد روزانه یک دلار امریکا زندگی می‌کنند، در سطح منطقه‌ای دارای چالش‌های جدی با چین و پاکستان است که به‌راحتی قابل حل و فصل نیست و از نظر بین‌المللی نیز به‌عنوان یک قدرت تأثیرگذار به رسمیت شناخته نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های هند برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ با لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی- امنیتی بین‌المللی است. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله آینده پژوهی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Potentials and Challenges of India to Become a Major Power with a Futures Studies Perspective

نویسنده [English]

  • Ebrahim Taheri
Assistant professor, political science department, Yazd University
چکیده [English]

Abstract:
The position of countries like England, China, Russia and France as big powers in international system shows that for becoming a great power one has to activate the domestic, regional and international potentials and the absence of any of these components can impede the process of becoming influential power in international arena. This is also true about India and its position in international system. Although India has an important place in technological field, the world largest democracy and the world second largest population but in terms of economic, political and socio-cultural dimension face serious problems. For example more than 400 million people of the population live with one dollar a day. At the regional level India faces serious challenge from China and Pakistan and there are complicated border problems with these countries which are not resolved easily. Internationally also India is not an influential country. The present paper wants to evaluate the opportunities and challenges facing India to become a great power taking into consideration the economic, political, military and security determinants. The methodology used in the paper is futures studies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • great power
  • opportunities
  • Challenges
  • population
  • technology