بازگشایی مجدد پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بحرین؛ بسترها و ضرورت‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

چکیده
بریتانیا در اواخر سال 2014 درحالی پس از 43 سال با تأسیس پایگاه نظامی دریایی به بحرین بازگشت که منطقه خاورمیانه آبستن تحولات و حوادثی چون مطالبه دموکراسی، ظهور گروه‌های تکفیری، جنگ، رقابت و الگوهای رفتاری مختلف است. لذا سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چه عواملی باعث این بازگشت و توجه مجدد انگلیس به بحرین شده است؟ فرضیه اصلی پژوهش، ضمن اذعان به تأثیرگذاری علل مختلف در اتخاذ تصمیم بریتانیا، آسیب‌پذیری امنیتی این کشور و بحرین طی سال‌های اخیر را به‌عنوان مهم‌ترین علل تأثیرگذار بر رفتار آنها می‌داند. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عللی همچون: ظهور داعش، جلوگیری از تغییر ژئوپلتیک هویت به نفع شیعیان، نفت، حمایت از متحدان، اهمیت جغرافیای سیاسی و راهبردی بحرین، ایجاد امنیت نظامی - سیاسی در بحرین و در کل، تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه به نفع انگلیس، عوامل بازگشایی مجدد این پایگاه در بحرین هستند. برای انجام پژوهش، از نظریه واقعگرایی به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reopening of the Naval Base of Britain in Bahrain: The Grounds and the Necessity

نویسندگان [English]

  • ali bagheri dolatabadi 1
  • jaseb nikfar 2
  • mehdi mohammadi 3
1 assistant professor
2 Assistant professor, political science department, Yasoj University
3 Postgraduate student in political science, Yasoj University.
چکیده [English]

Abstract:
In late 2014 Britain reopened its naval military base in Bahrain after 43 years. The return of Britain coincided with turbulent situation in the Middle East. Developments like movement for democracy, rise of extremist Islamic groups, war and rivalry between regional powers caused the return of Britain to the region. The question raised here is “what factors lead to the return of Britain and its presence in Bahrain?” The hypothesis is that different factors have played role taking this decision but most important factor has been security concern of Britain and Bahrain in recent years. The finding of the study shows that factors like the rise of ISIS, preventing the balance of power in favor of Shiites, oil, support of allies, the geostrategic and geopolitics of Bahrain, ensuring the political, military security in Bahrain and on the whole changing the political and economic situation in the region in favor of Britain, been among the factors which led to the reopening of naval military base in Bahrain. The theoretical framework used for the paper is descriptive-analytical by using library and internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • Security
  • interests
  • Bahrain
  • Islamic Republic of Iran