عوامل و موانع گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسراییل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
روابط جمهوری آذربایجان به­عنوان عضوی از سازمان کنفرانس اسلامی با دولت اسراییل، بسیار سریع پس از استقلال این کشور ایجاد شد. در زمانی کوتاه، با وجود اعتراض­ها و برخی موانع داخلی و منطقه­ای؛ روابط سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی دو کشور گسترش یافت. در این نوشتار عوامل داخلی، منطقه­ای و بین­المللی که این دو کشور را به هم نزدیک ساخته و همکاری گسترده آنها را شکل داده، مطالعه شده است. روابط میان دو کشور با زمینه‌های متفاوت تاریخی، جغرافیایی، مذهبی مختلف، نمونه قابل­توجهی از توسعه سیاسی- اقتصادی و تکنولوژیک را نشان می­دهد. پرسش اصلی این است که اهداف، انگیزه­ها و اولویت­های سیاست خارجی دو کشور که موجب ترغیب باکو و تل­آویو به گسترش روابط به سطح موجود شده، چیست؟ با توجه به نبودِ سفارت جمهوری آذربایجان در تل­آویو، موانع موجود در راه دو کشور برای رسیدن این روابط به سطح دیپلماتیک عادی بررسی می­شود. روش مورد استفاده نویسندگان در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles and Factors Impeding the Expansion of Relations between Azerbaijan Republic and Israel

نویسندگان [English]

  • ELAHEH KOOLAEE 1
  • Behnaz Asadi kia 2
  • SARA RAVA 3
1 professor in regional studies, Tehran University
2 ph.D. student in Political geography, Tehran University
3 GRADUATED FROM UNIVERSITY OF TEHRAN
چکیده [English]

Abstract:
Azerbaijan Republic as a member of Islamic Cooperation Organization (OIC) established relations with Israel soon after independence. Despite several protest and some internal and regional opposition the political, security, military and economic relations expanded. The present paper studies the internal, regional and international factors that brought the two countries close to each other and have led to close cooperation between the two with different historical, geographical and religious background. It is a worthwhile example of developed politico-economic and technological relations. The main question raised by the paper is “what are the objectives, motivation and foreign policy priorities that encouraged Baku and Tel Aviv to expand their relations to this level?” Taking into consideration the non-existence of Azerbaijan Republic Embassy in Tel Aviv what are the obstacles on the way of expansion of relations of the two. The methodology in the paper is descriptive-analytical.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan Republic
  • Israel
  • Caucasus
  • Iran
  • military cooperation
  • energy Security
  • constructivism