راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استادیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
از راهبرد خاورمیانه‌ای باراک اوباما انتقادهای فراوانی شده و به‌زعم برخی فاقد چشم‌انداز راهبردی عنوان‌شده است. بررسی راهبرد خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده در دوره ریاست جمهوری اوباما از منظر واقع‌گرایی نوکلاسیک نه‌تنها این دیدگاه را تأیید نمی‌کند؛ بلکه مبین این نکته است که اوباما از آغاز، راهبرد منسجم و روشنی را در قبال خاورمیانه درپیش گرفته  و بر همین اساس نیز توانسته‌است اقدامات درخور‌توجهی را در راستای ارتقای امنیت ملی امریکا انجام دهد. از این‌رو، پاسخ به این سؤال مهم است که اوباما در قبال خاورمیانه چه راهبردی را اتخاذ و بر اساس آن، چه روندی را طی کرده است؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی، نشان‌می‌دهد راهبرد خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده در دوره اوباما با واگذاری مسؤولیت به متحدان منطقه‌ای خود در قالب موازنه از راه دور آغاز شده و باگذشت زمان به سمت تقبل محدود مسؤولیت حرکت کرده است. با توجه به نزدیکی اصول سیاست خارجی دولت اوباما به نظریه واقع‌گرایی، ازنظر نویسندگان مقاله، این نظریه می‌تواند تبیین مناسب‌تری از سیاست خارجی ایالات‌متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obama's Middle Eastern Strategy: From Assigning Responsibility to Allies to Accepting limited responsibility

چکیده [English]

Abstract
There has been much criticism about Obama’s Middle East strategy and some believe that it lacked strategic prospect. An examination of the Middle East strategy of the United States under Obama administration from the viewpoint of neo-classic realism not only does not approve this view but also indicates that Obama has adopted a coherent strategy from the beginning of his presidency towards the Middle East and on this basis he has made significant efforts to promote the United States national security. So it is interesting to answer this question as to what strategy Obama adopted vis-à-vis the Middle East and what policies was pursued to achieve those goals? The present article by a descriptive-analytical method wants to show that the Middle East strategy of the United States under Obama administration started with assigning responsibility to its allies within the framework of balancing from remote distance and by the passage of time moved to accept limited responsibility. Taking into consideration the closeness of Obama’s administration foreign policy to realism theory, the authors of the article believe that this theory can better explain the foreign policy of the United States under Barack Obama presidency. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoclassical Realism
  • Obama's Middle East strategy
  • Arab Spring developments, balancing from a distance
  • Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)