بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه آزا دسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیاقت تهران

چکیده

چکیده
حوزه ژئوپلیتیک عراق دارای نیروهای همگرا و واگرایی است که تحت شرایط خاص عمل می‌کنند و دائم با یکدیگر در حال رقابت هستند. عراق با تحولاتی روبه‌رو بوده که به تغییر و تحول در ساختار قدرت و هویت آن منجر شده و نتیجه‌ای جز دگرگونی‌ در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران و کنشگران منطقه‌ای نداشته ‌است. گروه‌های قومی و مذهبی، هیدروپلیتیک، هویت ملی و هویت عربی، منابع نفتی و درآمدهای عظیم ناشی از آن و کیفیت دسترسی به خلیج‌فارس و ... در آمایش و روند تحولات عراق، باعث اتخاذ راهبردهای ژئوپلیتیک شده‌ که بسته به وضعیت عراق و نوع و ترکیب حکومت این کشور، بر امنیت ملی ایران اثر گذاشته، به دشمن، رقیب راهبردی و یا شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود. پژوهش ذیل با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته‌است و ضمن بررسی جغرافیای سیاسی، فضای درونی، تاریخی و ژئوپلیتیک عراق، به مجموعه الزامات فضایی، امنیتی و سیاسی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effective Geopolitical factors of Iraq and their Impact on National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Sayed Mostafa hashemi 1
  • abdolreza farajirad 2
  • rahim sarvar 3
1 Department of Geography
2 Department of Geography
3 Department of Geography
چکیده [English]

Abstract
Geopolitical sphere of Iraq has integrative and disintegrative forces which act under certain circumstances. These forces are continuously in competition with each other. Iraq has undergone great upheavals in recent years and these developments have led to change in power structure and identity. As a result there has been change in geopolitics and change in the approach of actors and regional players. Ethnic and religious groups, hydro politics, national identity and Arab identity, oil resources and the huge revenue coming from them and access to Persian Gulf have deep impact on Iraq developments. These factors have led to adoption of different geopolitical strategy. Depending on the conditions of Iraq, the type and the composition of government in power, Iran's national security will be affected and Iraq can becomes an enemy, strategic rival, strategic partner. The present article by examining political geography, interior space, history and geopolitical factors of Iraq, using a descriptive-analytical method deals with set of spatial, political and security compulsions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • geopolitical factors
  • national security
  • Geopolitical weight
  • Iran
  • Iraq