برجام، پرونده اتمی و بسترهای امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 ندارم

چکیده

چکیده
بسیاری از نظریه‌پردازان در مقوله امنیت برآنند، که کشور ایران منطق معادلات امنیتی را در سطح منطقه و جهان رعایت نمی‌کند و همین امر دشواری‌های سیاسی را برای کشورهای منطقه و حتی خود ایران درپی داشته است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تبیینی بر آن است تا مؤلفه‌های اصلی و سطوح عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در توافق برجام، و در چارچوب رویکرد امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی، واکاوی کند. آنچه در نوشته حاضر مورد توجه است، وجود رویدادی است که توانسته تفاوتی معنادار را در روندهای پیشینی و پسینی خود به‌وجود آورد. برجام با شاخصه‌های خود موجبات تغییر در جایگاه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده و نشان‌دهنده این موضوع است که جایگاه ایران در جامعه بین‌الملل مورد پذیرش واقع شده است و دولت ایران عادی‌سازی روابط با غرب را در دستور کار خود جای داده تا بتواند جایگاه خود در منطقه و جهان را بازسازی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Comprehensive Plan of Action (BARJAM), the Iranian Nuclear Dossier and the Non-securitization Context of Securitization

نویسنده [English]

  • masoud naderi 2
2 no
چکیده [English]

Abstract
Many theorists in the field of security are of the opinion that Iran does not adhere to the logic of security equation in the region and the world and this has led to political problems for the regional countries and Iran as well. The article by an analytical-explanatory approach intends to examine the major determinants and performance of Islamic Republic of Iran in BARJAM (joint comprehensive plan of action) agreement within the framework of securitization and non-securitization. The present article tries to emphasize on the impact of BARJAM before and after this important agreement. BARJAM with its features led to a considerable change in the position of Islamic Republic of Iran. BARJAM showed Iran's position has been accepted by international community. The Iranian government has placed in the agenda normalization of her relations with West, so that it enables her to reconstruct her position in the region and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Joint Comprehensive Plan of Action (BARJAM)
  • nuclear dossier
  • Securitization
  • non- securitization