علل شکست اخوان‌المسلمین در برپایی حکومتی باثبات در مصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

چکیده 
یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اسلامی که تأثیرات شگرفی بر مصر و چندین کشور اسلامی دیگر نهاد، «اخوان المسلمین» است. این سازمان در شرایطی که مصر از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار داشت، تشکیل شد که از یک سو برای حاکمیت تعالیم اساسی اسلام در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌کوشید و از سوی دیگر، می‌خواست معتقدات اسلامی را از حالت ایستا و خمودگی خارج نماید. با شکل‌گیری بهار عربی که با سرنگونی بن علی در تونس آغاز شد و به مصر هم رسید، اخوان المسلمین نتوانست در تشکیل و استقرار حکومتی باثبات موفق عمل نماید. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی- توصیفی و با یاری مستندات تاریخی، علل ناکامی اخوان المسلمین را در استقرار حکومتی باثبات بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علل ناکامی آن را در عوامل داخلی، مانند: نقش تخریبی ارتش، نفوذ جریان‌های سکولار، فاصله گرفتن الازهر از حکومت مرسی و عوامل خارجی؛ از قبیل: دخالت های کشورهایی مانند آمریکا و عربستان سعودی از یک سو و کشورهای ترکیه و قطر از سوی دیگر می‌توان دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of the Defeat of the Muslim Brotherhood in Establishing a Durable Government in Egypt

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Malaekeh 1
  • Seyed Mohammad Amin Hoseini 2
1 Assistant professor, political science department, IAU, Shahreza Branch.
2 Ph.D. Student in political Science, IAU, Shahreza
چکیده [English]

Abstract
One of the important Islamic movements which have had tremendous impact on Egypt and few other Islamic countries is “Muslim Brotherhood”. This organization was formed when Egypt was in a critical situation from the viewpoint of political, economic and religious conditions. Muslim Brotherhood on the one hand tried to revive the prevalence of Islamic teachings and on the other hand tried to change Islamic beliefs from stagnation and inactivity to dynamism and liveliness. With the emergence of Arab Spring movement which started with overthrow of Ben Ali in Tunisia, the movement spread to Egypt and Muslim Brotherhood did not succeed in establishing a stable and sustainable government. The present article by a descriptive analytical method and by the help of historical facts wants to examine the causes of failure of Muslim Brotherhood in establishing a stable government. The finding of the research shows that the causes of failure of them lie in internal factors like the destructive role of the army, the influence of secular forces, distancing of Al-Azhar from Morsi government and the external factors like interference of the United States and Saudi Arabia on the one hand and Turkey and Qatar on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Spring
  • Egypt
  • The Muslim Brotherhood
  • protest movement
  • Mohammad Morsi