جنگ 33 روزه لبنان و بازیگران آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

مهمترین مشخصه و ویژگی ساختار سیاسی جامعه لبنان مساله ژئوپلتیک قومی است و آن به معنای وجود اقلیتهای مختلف دینی، قومی و زبانی است که همین مساله تاثیری انکارناپذیر بر سیاست و حکومت در لبنان گذاشته است. از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی می توان به شیعیان، سنی ها، مسیحیان مارونی و دروزی ها اشاره کرد که هر کدام از این گروهها و اقلیتها منافع و اهداف خاصی را در حوزه سیاست داخلی و خارجی لبنان دنبال می کنند و وقتی مساله لبنان پیچیده تر می شود که بازیگران داخلی لبنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار می گردند و ارتباط محکم و تنگاتنگی بین اهداف و منافع برخی از بازیگران درونی و بیرونی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Thirty-three Days Lebanon War and the Different Parties Involved

نویسنده [English]

  • Ibrahim Anoushe
چکیده [English]

Ethinthity is the most important feature of the political structure of Lebanon It means the existance of lingual, ethnic, and religious minorities which has had undeniable effect on Lebanon's government and policy. Shiites, Sunnis, Marounis Christians, and Darvuzis are the ethnic and religious minorities each of following its own specific benefits and objectives and domestic policies. The Lebanon issue will be more complicated when the national players get the support of regional and transregional supporters directly or indirectly it seems that a very close relationship between the goals and benefits of the national and international that a players has been established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lebanon political structure
  • Hezbollah
  • Israel
  • Regional performers
  • Transregional performers