تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه دیگر امنیت هر کشوری به وضعیت استحکام، قدرت و بنیان و ساختار آن منتهی نمی شود، بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت امنیت و یا تهدیدات امنیتی باشد. امنیت هر کشور با امنیت منطقه ای و بین المللی ارتباط دارد. این مقاله قصد دارد با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ج.ا.ا در منطقه قفقاز جنوبی و همچنین با توجه به مواضع ج.ا.ا در رابطه با این کشورها با عنایت به برداشت ایران از امنیت منطقه ای خود تهدیدات امنیتی ج.ا.ا را در منطقه قفقاز جنوبی شناسایی کند و مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran's (IRI) Security Threats in Southern Caucasus

نویسنده [English]

  • Saeid Vosoughi
چکیده [English]

Today, the security of each country does not refer to its strength, power and structure, but to its nature, international and national interactions and developments. In other words, the security statuse of each country is related to its international and regional security. This article tries to make the I.R.I. security threats in Southern Coucasus clear based on I.R.I geopolitical and geostrategic location in southern Caucasus, its stance in relation with other southern caucasus's countries, and finally, Iran's impression of regional security in the same region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Southern Caucasus
  • Foreign Policy
  • Gepolitics