منحصر بودن: راز اتحادیه اروپا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد برلین

2 -

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین المللی تا این زمان نتوانسته اند اتحادیه اروپا را در قالب واژه های سیاسی و حقوقی ـ به گونه ای که مورد پذیرش و اقبال همگان باشد ـ تعریف کنند. واقعیت این است که منشور اتحادیه همچنان ابهام هایی دارد و بی سبب نیست که بسیاری از مردم اروپا، هر از گاهی، خواستار خروج کشورشان از این اتحادیه از طریق همه پرسی می شوند. هدف این مقاله ارائه تفسیری نو درباره اتحادیه اروپا است. نگارنده معتقد است که این اتحادیه در شکل «اتحادیه سابسیدیری»(1) به تدریج جایگزین کشورهای دارای حاکمیت می شود. نویسنده مقاله مایل است این اندیشه و دیدگاه خود را با صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی، مورد بحث و گفت وگو قرار دهد. در مورد اتحادیه اروپا عنوان هایی مانند فدراسیون، کنفدراسیون و حتی عناوینی مانند «امپراتوری» و «جمهوری» یا «مجموعه ای از کشورها» به کار رفته است، که هیچ کدام نتوانسته اند ماهیت این اتحادیه را به اندازه کافی روشن سازند. اتحادیه اروپا به هیچ وجه کشور نیست و نمی خواهد باشد؛ اتحادیه اروپا یک پدیده «منحصر به فرد» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uniqueness: Secret of the European Union

نویسندگان [English]

  • Helmot Wagner 1
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

The political and international relation's experts have not been able too define the European Union (EU) in legal and political terms. The reality is that the EU's charter is not clearly defined and due to this, most Europeans desire the exit of their countries through referendum. The purpose of this article is to present an EU new interpretation. The author believes that this union can be gradually substituted by a "Subsidiary Union". The titles such as federation, confederation, and even empire, republic, or a collection of countries are used for EU and all have failed to illuminate the true nature of this union. EU has never been a country, but a unique phenomenon. EU has avoided to become a country and the members of this union do not like this title and the centre of all these discrepancies arise from the fact that EU in contrast to practical experiences, political theories and philosophies insists on not becoming a country. Why is it so? The reasons are clear. On the one hand, the union's members have fear towards transferring their sovereignty and on the other hand, the other minor and major members know this unpleasant truth that it is probable to lose their sovereignty in globalization process. Unity and partnership are the only ways to save themselves from this. Therefore, the members try to establish a society of European countries that do not change into a country and simultaneously defend the members and their sovereignties. The realization of this idea is still a secret among politicians. This study analyzes this secret.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidiary union
  • Federation
  • Confederation
  • European Union(EU)
  • Sovereignty