آثار مثبت انتقال انرژی قزاقستان به مناطق غربی چین بر حفظ امنیت و ثبات این کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر موجب شده تا این کشور در زمره قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد و درآمد سرانه آن بهبود چشمگیری پیدا کند. اما معضلی که آینده چین و دستاوردهای اقتصادی اش را تهدید می کند، فاصله زیادی است که به لحاظ میزان توسعه یافتگی میان مناطق شرقی و غربی این کشور به وجود آمده است. در واقع چین از توسعه ناموزون در استانهای خود نگران است. این مساله تمامیت ارضی و ثبات داخلی را در این کشور به مخاطره خواهد انداخت. این مقاله می کوشد مساعی چین برای انتقال انرژی آسیای میانه به مناطق غربی چین به منظور نیل به توسعه پایدار و ارتقای رفاه اقتصادی در آن مناطق را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه چین که در مرزهای غربی خود با کشورهای آسیای میانه مجاور است، به لحاظ جمعیت قابل توجهی از اقوام ترک تبار مسلمان در استان سین کیانگ ظرفیت بالایی برای بروز تحرکات جدایی طلبانه دارد و در صورت عدم اهتمام لازم به توسعه این استان به مشکلی جدی برای حکومت مرکزی چین بدل خواهد شد. تمرکز مباحث بر خط لوله نفت قزاقستان به چین است که یکی از سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه های انرژی آسیای میانه به حساب می آید. پرسش اساسی اینجاست که این خط لوله تا چه اندازه در جهت توسعه نواحی غربی کشور چین ثمربخش واقع می شود. در این مقاله این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که انتقال انرژی قزاقستان به غرب چین اثر مثبت و سازنده ای را در تحقق اهداف دولت چین در نواحی کمتر توسعه یافته این کشور ایفا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Positive Impacts of Energy Transportationfrom Khazaghestan to the Western Regions of China on the Country's Security and Stability

نویسنده [English]

  • Bashir Esmaeili
چکیده [English]

In recent years, China's economic growth has been induced to label this country as a great economic country in all over the world and enhance the individual income of people dramatically. But the problem which menaces the prospect of China and its economic achievements is the drastic gap caused by the rate of development between Eastern and western regions. Indeed, China suffers from incongruous development in its provinces. This issue will jeopardize territorial integrity and domestic stability of China. This article tends to consider China's attempts toward transferring centeral Asia energy resources to its western regions targeting constant development and enhancing economic welfare in those areas. In addition, since China is bordered by countries on the west as well as having considerable population of Turkish Moslems in Sin Kiang, she is highly at risk of separatist clashes and neglecting the development of this province, would create serious problems for China's pivotal government. The main discussions are concentrated around oil pipeline from Khazaghestan to China which is considered as one of the great investments of China in central Asia . The fundamental question is that to what extent this oil pipeline will influence the development of west China significantly. In this article, we aim to test the hypothesis which states that the transfer of Khazaghestan energy to west of China has positive and constructive impact on the realization of Chinese government goals in underdeveloped parts of this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Western regions
  • Energy transfer
  • Khazaghestan
  • Sin Kiang