معمای دموکراسی در افغانستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. Shafiee2@hotmail.co

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. Aeghbal1986@yahoo.com

چکیده

با وجود زمینه های معروف به «دهه ی دموکراسی» وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین المللی مسائل افغانستان برای کشورهای همسایه ی آن از جمله ایران، پژوهش پیش رو به بررسی و تحلیل مساله ی دموکراسی و یا به بیان مناسب تر «معمای دموکراسی» در افغانستان می پردازد. پس از بررسی نظریه های دموکرا سی در جوامع پیچیده و تاکید بر ارتباط تنگاتنگ مساله ی قومیت و دموکراسی در این کشور، این مقاله با تقسیم دیدگاه ها به دو گروه کلی، به تحلیل این دیدگاه ها می پردازد. بدین معنی که از زمان آغاز استقرار دموکراسی در افغانستان عمدتاً دو دیدگاه در این باره وجود داشته است. مخالفان و منتقدان استقرار دموکراسی در افغانستان عمدتاً پیچیدگی ها و موانع تحقق دموکراسی در این کشور را ناشی از شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی این جامعه (سطح سواد، آموزش، بهداشت، توسعه و...) و پس از آن پیامدهای منفی که دموکراتیزاسیون از آغاز در این کشور ایجاد کرده است، می دانند. در مقابل موافقان دموکراتیزاسیون در افغانستان با تاکید بر دموکراسی حداقلی و ارزش های لیبرالی، معتقدند که دموکراسی با تمرکززدایی از قدرت و ایجاد توسعه ی سیاسی با حل بحران مشارکت، می تواند به کاهش منازعات کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Puzzle of Democracy in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Nozar Shafiee 1
  • Aghdas Eqbal 2
چکیده [English]

In spite of the famous grounds of democracy called “the decade of democracy” and even passing of the constitution، the beginning of the decision to set up democracy in Afghanistan is timed with the military attack on Afghanistan and military defeat of the Taliban after September 11، 2001. Taking into consideration the international and regional importance and implications of Afghanistan problem for the neighbouring countries، the present research is examining the question of democracy or in other words better to say “puzzle of democracy” in Afghanistan. After reviewing the theories of democracy in complicated societies and the close connection between ethnicity and democracy in Afghanistan the article divides the view points on democracy in that country into two main groups and then analyzes these two groups view points. In other words since the beginning of the process of democratization there are two distinct thinking on democracy in Afghanistan. The opponents and the critics of establishing democracy in Afghanistan are of the view that the complexities and the obstacles on the way of democracy are due to special socio-economic conditions of this society (the level of literacy، education، health standards، development، etc). They are also of the view that the democratization process itself has created negative outcome for the country. On the other hand the supporters of democratization in Afghanistan by laying emphasis on minimal democracy and liberal values believe that democracy by decentralizing power and political development and resolving the political participation crisis can help reducing the conflicts in Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • complicated societies
  • parochialism
  • authoritarianism
  • minimal democracy
  • liberal values