محیط زیست بین المللی و میراث مشترک بشریت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(drjama@iaush.ac.ir) . استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، نشان می دهد که مشکلات مفهومی و تفاوت های قابل ملاحظه ای بین میراث مشترک بشریت از آن نوع که در خصوص استخراج منابع خارج از محدوده ی صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از محیط زیست جهانی، وجود دارد. این تفاوت های مفهومی و عدم تبیین عناصر اساسی میراث مشترک بشریت به ویژه در ارتباط با حقوق بین الملل محیط زیست، نوعی ابهام و سردرگمی را موجب شده است. این پژوهش در پاسخ به این سؤال که "چگونه می توان مفهوم میراث مشترک بشریت را در زمینه ی محیط زیست اعمال کرد؟"، با نگرشی آینده نگر و به روش توصیفی- تحلیلی،کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و مفهوم جدید "نگرانی مشترک" را، که به ویژه برای حفظ محیط زیست اتخاذ شده، در قلمرو محیط زیست بین المللی بررسی و چگونگی تقویت وضعیت حقوقی این مفهوم را در مقوله ی محیط زیست، که باید اصول پنج گانه ی میراث مشترک بشریت درآن موجود باشد، نتیجه گیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The International Environment and Common Heritage of Mankind

نویسنده [English]

  • Hmaidreza Jamali
چکیده [English]

The application of the concept of common heritage of mankind within the corpus of environment international law shows that there are considerable problems regarding the conceptual meaning and its application. These problems arise from the meaning of the concept of common heritage of mankind in regard to the exploitation of resources which are beyond national jurisdiction and its application within the framework of protection of the global environment. These differences in conceptual meaning and lack of proper explanation regarding the essential element of common heritage of mankind particularly in regard to international law of the environment has caused ambiguity, vagueness, and confusion. The question which is raised by present article is that how the concept of common heritage of mankind can be implemented in regard to environment? The present article by a future oriented viewpoint and by a descriptive analytical method examines the application of the concept of common heritage of mankind and the new concept of “common concern” which is used for preservation of the environment. This common concern is about the international environment particularly about the natural heritage of the world, atmosphere, living resources, and diversity of the living species. The paper also discusses the ways to strengthen the legal status of this concept in subject of environment and is of the view that five principles of common heritage of man should exist in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international environment
  • world’s natural heritage
  • atmosphere
  • living resources
  • diversity of living species
  • common heritage of mankind
  • common concern