کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (1. استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 (mahdiyeshahaby@yahoo.com) . کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

نظریه ی بازی ها نظریه ای ریاضی برای طراحی، تحلیل و تبیین موقعیت های تعارض آمیز است که در آن بازیکنان درگیر، بر اساس قواعدی در معرض انتخاب های گوناگون قرار دارند. نظریه ی بازی ها ابزاری مطالعاتی برای استفاده در سطوح مختلف تحلیل، از راهبرد های اقتصادی، سیاسی و نظامی دولتها گرفته تا روابط گروهی و فردی است. با به کارگیری این نظریه می توان به بررسی رفتار منطقی بازیکنان پرداخت و استراتژی های مورد استفاده آنها را تحلیل نمود و پیشنهاد هایی سنجیده برای بهبود انتخاب ها به منظور کسب بیشترین سود و کمترین زیان ارائه نمود. همچنین این نظریه مجموعه ای از مفاهیم مرتبط با هم را مطرح م ی سازد که می توان از آنها چارچوبی برای تفکر در مورد پدیده های بسیار پیچیده نیز ایجاد نمود. اساسی ترین مفروضه ی نظریه ی بازی ها عقلایی بودن رفتار و انتخاب های انسانی است. نظریه ی بازی ها امروزه در زمینه های گوناگون اجتماعی و سیاسی از جمله در زمینه ی رقابت های انتخاباتی کاربرد یافته است. در این مقاله تلاش گردیده، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از محاسبات ریاضی، چگونگی کاربرد نظریه ی بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی (قواعد، انواع بازی و استراتژیهای ممکن) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. به نظر م ی رسدکه م ی توان با تعیین استراتژی، نوع بازی، پیامدها، هزینه ها، ماتریس احتمالات ممکن و نقطه ی تعادل بازی بازیگران مبتنی بر قواعد بازی، به توصیف و تبیین رقابت های انتخاباتی پرداخت. سئوال اصلی این پژوهش اینگونه مطرح می شود: چگونه می توان رقابت های انتخاباتی را بر اساس نظریه ی بازی ها توصیف و تبیین نمود ؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Games Theory in Describing the Elections Competitions

نویسندگان [English]

  • Majid Golparvar 1
  • Mahdieh Shahabi 2
چکیده [English]

The Games theory is a mathematical theory for designing، analyzing، and describing conflicting situations. In this game the players involved، on the basis of certain rules are exposed to several choices. The Games theory is a study instrument for use in different level of analysis، from economic، political and military approaches of the government till individual and group relations. By using this theory one can study the logical behaviour of the players and analyze the strategies that they use and give sound suggestions for improving the choices for achieving maximum benefit and suffering the minimum loss. This theory also introduces a set of related concepts that one can use them as a framework for thought about complilcated phenomena. The basic assumption of the Games theory is rationality of the behaviour and the choices of man. Nowadays the games theory is having application in various social and political fields including elections competitions. In the present article by a descriptive-analytical method and by making use of mathematical calculations tries to explain and analyze how Games theory can be used in illustrating elections competitions( rules، kind of game and the possible strategy). It seems that by determining the strategy، kind of game، consequences، the cost of probability matrice and the equilibrium point of the players based on the rules of the games، one can describe and explain elections competitions. The main question of the article is how can we describe and explain the elections competitions on the basis of Games theory?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Games Theory
  • different game
  • the rules of the game
  • strategy
  • election competitions