ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (al.omidi@gmail.com) 1. استادیار و عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان (msd.rezaei@yahoo.c

2 (msd.rezaei@yahoo.com. کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این سؤال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و یورش نیروهای نظامی گرجستان در اوستیای جنوبی و همینطور مداخله ی نظامی روسیه در حمایت از اتباع روسی ساکن اوستیای جنوبی و آبخازیا چگونه قابلیت حقوقی می یابد، به روش توصیفی- تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و
قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان و همچنین توسل به زور نیروهای گرجی به صورت غیر متعارف در جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته، و طرفین درگیری هر کدام به نوبه ی خود جنبه هایی از حقوق بین الملل را نقض نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Considerations in Russia-Georgia Warv

نویسندگان [English]

  • Ali Omidi 1
  • Masoud Rezaei 2
چکیده [English]

International crises have always been a testing arena for international law. In this regard the conflict and war between countries، due to its wider repercussions and its deeper impact، is a more sensitive issue. The study of the observance of the principles and rules of international law in Russia-Georgia war which occurred on 8 August 2008 can be suitable criteria for evaluating the orientations and measures of the two countries. The question raised by the present article is، from legal point where does the Russia-Georgia war stands and what legal justification one can have for the military invasion of Georgia in Southern Ossetia and also the military intervention of Russia to protect the Russian citizens residing in Southern Ossetia. The article by a descriptive-analytical method wants to evaluate the conformity or non-conformity of the stands of the two countries with the principle and rules of international law. The findings of the study shows that the military invasion of Russia to territory of Georgia and also resort to undue force by the Georgian forces in autonomous republic of Southern Ossetia had been contrary to customary and conventional principles of international law and both the warring parties have breached certain aspects of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • right of self
  • Determination
  • legitimate defence
  • Russia
  • Georgia
  • Abkhazia
  • Southern Ossetia