ارکان سیاست منطقه ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه های نماز جمعه تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (hmass2005@yahoo.com) . استاد یار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 (najafiduraki@yahoo.com) . کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

دوران سازندگی یکی از دوره های مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است. در این مقطع مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد عملگرایی، در عین پایبندی به آرمانگرایی انقلاب، به تعاملی سازنده با جهان خارج اقدام نمودند. با اتخاذ رویکرد عملگرایی در سیاست خارجی از سوی مسئولان به دلیل حاکم بودن اوضاع و احوال زمان جنگ، افکار عمومی تحمل پذیرفتن برخی امور نظیر تجدید روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان را نداشت، لذا افکار عمومی می بایست آماده ی پذیرش این تحولات می گردید. با توجه به چنین
پیشینه ای محور پژوهش حاضر را این سؤال تشکیل می دهد که در دوران سازندگی، سیاست خارجی ایران دچار چه تحولاتی گردید و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت وقت چگونه از خطبه های نماز جمعه برای آماده سازی افکار عمومی جهت انجام این تحولات استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سؤال مطرح شده به شیوه ی توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش مؤید این فرضیه است که در دوران سازندگی سیاست خارجی منطقه ای ایران دچار تحولات اساسی گردید و آقای هاشمی از خطبه های نماز جمعه برای آماده سازی افکار عمومی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Iran’s Regional Policy during Reconstruction Period with Emphasis on Friday Prayers Sermons

نویسندگان [English]

  • Hossein Masoudnia 1
  • Davood Najafi 2
چکیده [English]

The reconstruction peroid is one of the important periods in the history of the Islamic Republlic of Iran. In this period، the framers of Iran’s foreing policy by adopting a pragmatice approach while adhering to revolutionary idealism had a constructive interaction with outside world. The adoption of this policy was for this reason that the public opinion which was under the influence of post-war conditions were not prepared to accept changes like the restoration of diplomatic relations with Saudi Arabia. Therefore، there was a need to prepare the public opinion to accept these changes. Taking into consideration the above circumstances، what were the foreign policy changes during the reconstructin period and how Hashemi Rafsanjani as the then president made use of Friday prayers sermons to prepare the public opinion to accept these changes. The present article by a descriptive analytical method wants to examine the above issue. The finding of the study shows that the foreign policy of Iran underwent a fundamental change and Hashemi Rafsanjani made use of the Friday prayer tribune to prepare the public opinion for the above changes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • regional foreign policy
  • Friday prayers sermons
  • Hashemi Rafsanjani