تروریسم از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(hatami5@yahoo.com) . استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور(hatami5@yahoo.com) 1 . استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور(hatami5@yahoo.com) 1 . استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

همواره درحوزه ی علم سیاست و به ویژه در مناسبات و روابط بین الملل به « تروریسم » موضوع عنوان موضوع مهم و در خور توجه مطرح بوده است؛ تا اینکه بعد از حادثه ی تروریستی یازده سپتامبر توجه به پدیده ی تروریسم در اولویت قرار گرفت و این موضوع به اصلی ترین بحث کنفرانس های سیاسی و رسانه های گروهی جهان واقع شد. این حادثه ی تاریخی و فراموش نشدنی، به عنوان نقطه ی عطفی در نظام بین الملل، مفهومی جدید و نگرشی نو به موضوع تروریسم بخشید. و از آنجا که تروریست های 11 سپتامبر همگی مسلمان و از کشورهای عربی بودند؛ رسانه های گروهی غرب که بیشترتحت تأثیر بنگاه ها و محافل یهودی و صهیونیستی قرار دارند، تلاشهای خود را برای اثبات ماهیت تروریستی دین اسلام و دست داشتن مسلمان ها و از جمله اعراب در این حملات انتحاری مصروف داشته اند. در بیشتر تفاسیر و تحلیلهای خود نیز
جهاد اسلامی را مترادف با تروریسم معرفی می کنند؛ به گونه ای که بسیاری از غربی ها ضمن مرتبط دانستن تمدن اسلامی با تروریسم، عقبه ی حوادث و رویدادهای تروریستی معاصر را تفکرات و اندیشه های اسلامی می دانند. لذا در این مقاله تلاش می شود ضمن ارائه ی تعریفی از تروریسم و اشاره ی مختصر به سابقه ی تاریخی آن، از منظر دینی و اسلام این موضوع مورد بحث و تدقیق قرار گیرد و ضمن تعریف و تحدید آن با توجه به ایات قرآن، احادیث، روایات و سنت و سیره ی نبوی، نهایتاً برائت اسلام از اندیشه های تروریستی، تفاوت و تمایز آن با مقاومت مشروع مشخص و معین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism from the View Point of Islam

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hatami
چکیده [English]

The subject of “terrorim” in the discipline of politicl science and especially in international relations has been of importance and lot of attentions have been paid to it. After the September 11 terrorist events more attentinos have been focused on it and this topic became the main issue in political conferences and mass media. The September 11 events became an important historical and unforgetable incident and a milestone in international system and it gave a new meaning and attitude towards terrorism. Since the terrorist who participated in September 11 events were all Muslims and from the Arab countries، the Western mass media which have been under the influence of Jewish and Zionist circles tried to substantiate that Islam is having a terrorist nature and the Muslims and Arabs are participating in suicide attacks. The Western media in their interpretation and analysis considered Islamic Jihad sysnoymous with terrorism. As such، many people in the Western countries are of the view that Islamic contermporary civilization is related to terrorism and the terrorist events are having the backing of Islamic thinking and beliefs. Thus in the present article an attempt has been made to give a historical introduction about terrorism and define it، then the article discusses the issue from the view point of Islam. The article while defining and clarifying the meaning of terrorism from the view point of Quran verses، traditions، customs and the prophet’s way of life it tries to reject the allegation that Muslims are terrorist and it acquit Islam from terrorist beliefs. It also distinguishes the difference between terrorism and legitimate defence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Islam
  • September 11 events
  • Islamic Jihad
  • Islamic Civilization
  • Western mass media