جایگاه ژئوپلتیک قفقاز در سیاست قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(heydaritafreshi@yahoo.com) . استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

منطقه ی قفقاز به دلیل قرار گرفتن در محدوده ای استراتژیک از جهان که آنرا به مرکز ثقل ارتباط شرق، غرب، شمال و جنوب جهان تبدیل نموده است و واقع شدن در حد فاصل مناطق استراتژیک هارتلند و ریملند و از سوی دیگر همسایگی با روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر کشف منابع سرشار انرژی در این منطقه پس از فروپاشی جنگ سرد، نگاه قدرتهای بزرگ را به این منطقه معطوف نموده است. نویسندگان در تلاش هستند در این مقاله، با روشی توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه ی قفقاز پس از جنگ سرد بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که، واقع شدن منطقه ی قفقاز در منطقه ای ژئوپولیتیک چه تأثیری
در سیاست خارجی این کشورها و سیاست خارجی کشورهای قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می گردد که کشف منابع انرژی در منطقه ی قفقاز و اهمیت منطقه ی هارتلند و ریملند، منطقه ی قفقاز را دستخوش حضور و بازی جدیدی نموده است. در مجموع می توان گفت که منطقه ی قفقاز دستخوش تحولات عمیقی است که در نتیجه ی حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به وجود آمده است. بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش استقلال سیاسی، افزایش اهمیت منطقه به واسطه ی وجود منابع جدید انرژی، رشد اقتصادی در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش منازعات قومی و درگیری های منطقه ای از نتایج آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Caucasus Geoplitics in Politics of Regional and Supra-regional Powers

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Heydari
چکیده [English]

Cacusus region due to its strategic location being on the crossroad of east، west، north and south and locating between strategic heartland and rimland besides being in the neighbouring of Russia is having great importance. On the other hand، discovery of vast energy resources has attracted great powers attention to this region. The present article by a descriptive-analytical method wants to examine the political and economic development of Caucasus region after the end of Cold War. What impact does the geopolitical location of Caucasus region is having on the foreign policy of the countries of the region and the foreign policies of regional and supra-regional countries? The underlying hypothesis is that the discovery of energy sources in the Caucasus region and the importance of heartland and rimland region have led to the presence of new power and new games. Overall، it can be said that due to the presence of regional and supra-regional powers the Caucasus region is undergoing deep changes and development. The result of these development are: improvemnet of economic conditions، weakening of its political independence، increase of the importance of the region due to discovery of energy sources، economic growth due to attraction of foreign investment and reduction of ethnic and regional conflicts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • Geopolitics
  • Energy
  • regional powers
  • supra