تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (Jafarinezhad@iaush.ac.ir). استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 (Babanasabheidar@yahoo.com) . دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

3 (Shahryar1213@gmail.com) . 3 . دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

انتخابات یکی از مهم ترین مظاهر مردم سالاری در جوامع معاصر است و بزرگ ترین نمود حضور مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی تلقی می شود. انتخابات در کشور ما با سابقه ای حدود یکصد سال، حالا به عنوان بزر گ ترین نماد حرکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین یک نفر به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نفر دوم کشور به شمار می آید. تحلیل رفتار انتخاباتی به عنوان کنشی سیاسی مورد توجه متفکران اخیر علم سیاست و جامعه شناسی قرار گرفته است، در این راستا الگوهای نظری متفاوتی ارائه گردیده که از بین آنها الگوی جامعه شناختی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این الگو توجه بیشتری به
نقش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر تصمیمات سیاسی فرد می شود. این تحقیق در پی نشان دادن تأثیر فرهنگ سنتی بر رفتارهای انتخاباتی در حوزه ی انتخابیه ی هریس می باشد. علاوه بر آن بررسی متغیرهای دیگری چون طبقه ی اجتماعی، دینداری، تبلیغات، جنسیت، سن و نقش آنها در تعیین گرایشات و رفتارهای سیاسی مورد توجه بوده است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای است و روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است نتایج بدست آمده در این تحقیق حاکی از آن است: - مردم حوزه ی انتخابیه ی هریس متأثر از فرهنگ سنتی نظیر هم زبانی، هم قومی و ... می باشند که موجب ایجاد رفتار سیاسی خاص می شود و این عوامل در رأی دادن آنها بسیار مؤثر است. - بین رفتار سیاسی رأی دهندگان در حوزه ی انتخابیه ی هریس و دینداری رابطه وجود دارد و رفتار رأی دهندگان تحت تأثیر دینداری و مذهب قرار دارد. - تبلیغات نقش ناچیزی نسبت به سایر عوامل در ایجاد رفتار سیاسی رأی دهندگان ایفا می کند و با مطالعه ی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رأی دهندگان به آسانی می توان جهت گیری های سیاسی آنها را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Voting Behaviour (Case Study: the Tenth Presidential Elections in Haris Election Constituency

نویسندگان [English]

  • Masoud Jaafarinejad 1
  • Haydar Babanasab 2
  • Shahriar Rabiei 3
چکیده [English]

Elections are one of the most important symbols of democracy in contemporary societies and it is the biggest sign of people’s presence for determing their political destiny. The elections in Iran with a century old precedent is now the biggest symbol for choosing one person as the highest executive post and the second highest person in the country. The analysis of elections behaviour as a political action has attracted the attention of political scientists and sociologist. In this regard، several theoratical frameworks have been offered but among them، the sociological model is having greater importance. In this model، more attention is paid to the role of social and cultural structures on political decisions. The present article wants to show the impact of traditional culture on voting behaviour in Haris election constituency. Besides that، the study examines other variables like social class، adherence to religious values، propaganda، gender، age and their role in determining political tendencies and behaviour. The type of research is developmental-applied and the methodology used is descriptive-analytical and fieldwork. The findings of the study are as follows: The people of Haris election constituency are under the influence of traditional culture like common language، common ethnicity which leads to a particular political behaviour. The above factors are very effective in their voting. There is a relation between the political behaviour of the voters in the election constituency of Haris and their belief in religious values. The voter’s behaviour is under the influence of religion and religious beliefs. Propaganda plays a minor role as compare to other factors in affecting the political behaviour of the voters. By studying the social economic and cultural conditions of the voters، one can come to know and predict the political orientation of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • elections behaviour
  • president
  • culture
  • traditional culture