معرفی و نقد کتاب امنیت و توسعه در سیاست جهانی مقایسه انتقادی

نویسنده

(aghareb@iaush.ac.ir) 2 . مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

مقوله ی توسعه یکی از مهمترین مباحث مطالعات سیاست بین الملل است که چندین دهه متفکران حوزه های روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی را به خود مشغول داشته است. اما ارتباط این مبحث مهم با امنیت، کمتر مورد توجه بوده و متفکر ان بیش از آنکه تبعات امنیتی آن را مورد توجه قرار دهند، در صدد تجویز توسعه و یا انتقاد از آن برآمده اند. بی شک توسعه پدیده ای است که تبعات فراوان و گسترده ای را بر شئون داخلی یک کشور و نوع ارتباط آن با سایر کشورها خواهد گذاشت؛ از این رو بحث در مورد ارتباط توسعه و امنیت بحثی است بسیار مهم و شایسته ی توجه، که نویسندگان این اثر با در این اهمیت تلاش می کنند تا نظرات مختلف در این باب را مطرح کرده و در قالب مقایسه، داوری را به مخاطبان خود واگذار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -